banner84

Alanya’ya Heykeli Dikilecek Adamlar...

Kültürel faaliyetler olarak Alanya, Ülkemizin birçok ilinden ve ilçesinden  daha organize ve  ileri gibi gözükse de daha çok kat edilecek yolumuz var.  Ama yine ilçemizde yapılan bazı kültürel, sanatsal, organizasyon ve etkinlikleri takdir edip alkışlamak gerekir. Tabi doğal olarak bu yıl bazı etkinlikler Covid 19 nedeniyle oluşan pandemi tedbirlerine takıldı veya takılacak gibi görünüyor. 
Bu virüs belası uzun sürer pandemi tedbirleri de devam ederse, insanların bir araya gelmesi veya toplu halde etkinliklere katılmaları imkansız hale gelecek. İşte bu nedenle de bu kültürel etkinliklerden doğacak boşluğu doldurabilmek için Alanya’mızın ismini duyurabilecek geniş katılımlı uluslararası ölçekli Taş Heykel Sempozyumu benzeri kültürel yarışmalar, festival veya sergiler düzenlenmeli.  Ayrıca buralardan çıkabilecek yapıt veya ürünler olursa da  Alanya’nın değişik yerlerinde sergilenerek kültürel görselliğimize katkı yapması sağlanmalı. Bunlar; Kumdan Heykel,  Ağaç Heykel oymacılığı, Hurda demirden heykel yapımı …Vs gibi benzeri şeyler olabilir. 
Alanya Belediyesi bu yıl; 13 Mayıs Dil Bayramı kutlamalarına sürpriz yaparak başlaması memnunluk verici oldu. Türk dilinin önemini ve Türk Dilinin önemli bir ismini  ölümsüzleştirmek için Alanya Hacet Mahallesi Meydan düzenlemesi neticesinde oluşturulan Hacet Meydanına Karamanoğlu Mehmet Beyin  Anıt Heykelini dikerek hem kültürel, hem görsel, hem de tanıtıcı güzel bir faaliyette bulundu. 
Karamanoğlu Mehmed Bey, bir zamanlar Alanya’nında bağlı olduğu Karamanoğulları Beyliği’nin kurucusu ve ilk hükümdarı  Subaşı olan Karaman Bey'in en büyük oğludur. Mehmet Bey askerî ve idarî yönden bilgili ve bilime önem veren bir devlet adamı idi. Karamanoğlu Mehmed Bey’in 13 Mayıs 1277’de “Bugünden sonra hiç kimse divanda, dergâhta, bargâhta, mecliste ve meydanda Türkçe’den başka dil konuşmayacak” buyuran bir ferman çıkartıp Türkçe’yi “devlet dili” ilân ettiği söylenir ve her 13 Mayıs, senelerden buyana “Dil Bayramı” olarak kutlanır. 
Gelecek dil bayramı kutlaması için en iyi favori isim ise şiir ve yazılarında Türkçeyi en iyi kullanan ve anlaşılır bir dil seçen büyük bir şair ve halk ozanı Yunus Emre’dir. Halk dilinin zenginliklerinden beslenip yazdığı şiirler, yüzyıllar boyunca gücünden bir şey yitirmemiştir. Halkın sorunlarını da şiirlerinde dile getiren Yunus Emre, şiirleriyle halka, kendine inanma, gerçeği kendinde bulma gücünü kazandırmaya, ilgisini yaşama çekmeye çalıştı. Her ırk, din ve inanıştan insan için beslediği insan sevgisi, ona evrensel bir kimlik kazandırmıştır.
Ayrıca Alanya’da heykeli dikilmiş ve  dikilenebilecek, Alanya tarihinde önemli rol oynamış daha nice önemli şahsiyetler vardır. Bunlar ilim, bilim, irfan sahibi olmuş ve bazıları devlet adamlığı gibi  önemli görevlerde bulunmuş, adlarını  tarihin tozlu sayfalarına şanla, şerefle yazdırmışlardır. 
Bunlara örnekler verecek olursak; 

Sultan Alaaddin Keykubat  Alanya’ya Alaiye Adını veren Anadolu Selçuklu Sultanı  Alaaddin Keykubat "Kalonoros" adıyla bilinen ve Kilikya Ermeni Krallığı'na bağlı olan Kyr Vart adlı şahsın yönetiminde bulunan Alanya’yı 2 ay gibi bir sürede fetederek Anadolu Selçuklü topraklarına katarak kışlık başkent olarak kullandı.  Alanya’ya ayrı bir önem veren ve Alanya  tarihinde önemli bir yer tutan Sultan Alaaddin Keykubat’a verilen önem ve vefayı göstermek için Alanya Dinek girişinde Sultanın şanına yakışır bir heykel yapılmış ve İlçemiz Üniversitesinine adı verilmiştir.
Devlet Adamı Hamdullah Emin Paşa  Alanya için çok önemli ve faydalı bir diğer şahsiyet olan Hamdullah Emin Paşa’ya Alanya’nın ilk kolejinin ve  Alanya’mızın ilk vakıf üniversitesinin adı verilerek bir vefa örneği gösterilmiş olup akın akın ziyaretçilerin gittiği Mahmutseydi  Köyüne Paşanın devasa bir anıt heykeli dikilebilir. Hamdullah Emin Paşa, 1849 yılında Alanya’nın Mahmutseydi köyünde dünyaya gelmiştir. Yurtdışında Hukuk eğitimi alıp Doktora derecesine kadar yükselmiştir. Mısırda hakimlik yapıp Paşa ünvanı almıştır.  Hastalığı nedeniyle köyüne dönmüş ve uzun süre burada zirai faaliyetler ve imar işleriyle çevresine örnek olmuş, köylüleri bağcılıkla uğraşmaya teşvik etmiştir. Alanya ve Mahmutseydi köyüne çok hayırları olmuştur. Mebusan Meclisine 1909’da Antalya milletvekili olarak seçilmiştir. 4 yıllık mebusluk yapmıştır. Hamdullah Emin Paşa, Kendi ve hanımı adına vakıf kurarak tüm malvarlığını vakfa devretmiştir. 3 Kasım 1939’da İstanbul’da (Şişli) vefat etmiştir.
Bektaşi Kaygusuz Abdal: Kaygusuz Abdal, 1341yılında Alaiye'de (Alanya) doğmuştur. Asıl adı Alaeddin Gaybi'dir. Babası Alaiye Beyi Hüsameddin Mahmud'dur. İyi bir öğrenim görmüştür. Hacı Bektaşi Veli'den sonra Bektaşîlik tarikâtının başına geçen Abdal Musa'ya bağlanarak tasavvuf yoluna girdi. Kaygusuz Abdal, 1444 yılında 103 yaşında yılında öldüğü zaman Mısır’daydı ve vasiyeti üzerine tekkesinin yanındaki bir mağaraya gömüldü. Çok ünlü eserleri ve şiirleri vardır.
Alanya olarak, Alanyalı Kaygusuz Abdal’a olan vefamızı göstermek için Heykeli dikilerek şiirlerinden veya eserlerinden oluşan kitabeler hazırlanarak  kültürel, sanatsal zenginliğimize ve tanıtımımıza katkıda bulunabilinir.
Bu heykeli dikilecek isimler listesi zamanla  daha da genişletilebilinir; 
Seyyah Evliya Çelebi, Seyahatnamesinde "Gayet şeci ve bahadır kavimdir. Cümlesi Akdağa yaylaya çıkıp bağ ve bahçelerinde kesbi hava edüp taze can bulurlar ve lisanları Türk lisanıdır’’ Diyerek Alanyayı öve öve bitirememiş ve detaylı bir şekilde anlatmıştır.
İbn Batuda, Seyahatnamesinde “Rum diyarı diye bilinen bu ülke, dünyanın belki en güzel memleketi! Allah Teâlâ güzellikleri öbür ülkelere ayrı ayrı dağıtırken burada hepsini bir araya toplamış! Dünyanın en güzel insanları, en temiz kıyafetli halkı burada yaşar ve en leziz yemekler de burada pişer. Allah Teala’nın yarattığı kullar içinde en şefkatli olanlar buranın halkıdır’’. Diyerek  memnuniyetini dile getirip Alanya’yı detaylı olarak anlatmıştır. 

Pri Reis  ise Kitâb-ı Bahriye adlı eserinde Alanya’yı anlatan ve  bilinen Alanya’nın ilk haritasını çizen Osmanlı coğrafyacısı ve kaptanı da dahil edilebilir.
Bir diğer öneride; Devasa boyutlarda  tarih boyunca güç, kudret ve hakimiyet sembolü olarak kullanılan  Çift Başlı Selçuklu Kartalı Motifi de Alanya’nın görselliğine zenginlik katacaktır.
NOT:Tabii bu arada bu heykel ve anıtları pud olarak gören zihniyetler kusura bakmasınlar. Alanya’nın tanıtımı söz konusu olunca akan sular durur…
           Umutla ve Sağlıcakla Kalın.

YORUM EKLE
YORUMLAR
Ağzına, aklına eline sağlık Ali bey
Ağzına, aklına eline sağlık Ali bey - 1 hafta Önce

Ağzına aklına eline sağlık Ali bey.

tolunay akarca
tolunay akarca - 6 gün Önce

ellerine sağlık Ali Bey. ansiklopedi gibi bir makale olmuş.

banner107