Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (UNWTO)2023 yılı verileri Pandemi sonrası sektörde toparlanmanın devam ettiği ve 2024 yılında dünya genelinde seyahatler için rekor bir yıl olacağı açıklamasında bulunarak "aşırı turizm" için önümüzdeki yılın alarm verdiğini söyledi. Dünya genelinde 2024 yılında 2019'da elde edilen 1,5 milyar rakamının aşılması bekleniyor. Beklentimiz ve umudumuz Turizm hareketlerinin önde gelen çekim merkezlerinden olan ülkemizin bundan umduğu katkıyı alması. Yine aynı raporda iki önemli noktanın altı çiziliyor.. **Ziyaretçi sayısının kentin altyapısını zorlaması ve hem yerel halkın hem de misafirlerin deneyimini olumsuz etkilemesi.. **Gelen misafirlerin sosyal, kültürel ve doğal çevreyi aşındırmaları.. Yerelde sunulan hizmetlerin bölgeyi ziyarete gelen misafirler göz önüne alınarak belirlenmesinin bölge sakinlerinin hizmete ulaşmada zorluklarının arttığı bahsedilen raporda en çekici örneğinde turizm bölgelerinde yaşamak durumunda olanların konuta ulaşmadaki zorluğu olarak gösteriliyor. Örneğin Venedik’te 55 bin kişinin yaşamasına karşın 2022 yılı verilerine göre ziyaretçi sayısı 4,6 milyon kişi. Bu burada yaşayanlara zorluk getirdiği gibi gelen misafirinde beklentilerini bulamaması sonucunu doğuruyor. Alanya genelinde şu anda oluşan konut stoğu ve yatak kapasitesi düşünüldüğünde özellikle bütün kapasitenin dolu olduğu zamanlarda misafire sunulan hizmette aksamaların ortaya çıkması kaçınılmaz görünüyor. Bunu enerji, su ve ulaşım başta olmak üzere tüm alt yapı hizmetlerinde yaşamamız sürpriz olmayacaktır. Bu sorunlar Dünyaca önemli turizm merkezlerinde son dönemin önemli konuları haline gelmiş durumda. Hatta bazı önemli merkezler gelen misafir sayısını kısıtlama yoluna gitme seçeneklerini bile kullanmaya başladı. Bu turizm merkezlerinde zaman zaman meydana gelen “daha fazla turist istemiyoruz” serzenişlerinin altında turizm hareketlerinin yerel halk üzerindeki olumsuz yansımaları yatıyor. Bu nedenle yoğun misafir ağırlayan bölgelerde bu aşındırmayı ve olumsuz etkilenmeyi en aza indirecek çalışmalara yoğunlaşmak özellikle kamu ve yerel yönetimlerin öncelikli hedefleri arasında olması önemli.. Merkezi yönetiminde ödenek verme dahil güvenlik ve sağlık başta olmak üzere verdiği katkıyı bölgenin sağladığı katma değer ve gelen misafir sayısına göre belirlemesi, yerel yönetimlerin bu hizmetleri sağlama konusunda elini güçlendirecektir. Sürdürülebilir turizm kavramının ana konumuz olduğu bugünlerde bunun hem bölgeye hemde gelen misafire sorumluluk yüklediği bir döneme girmiş durumdayız. Belkide bundan sonraki on yıllarda sloganımız ; "Gittiği yerin sosyal, kültürel ve doğal çevresine saygılı misafir " olacak..