banner84

Çocuklarınızın Gelişiminden Haberiniz Var Mı?

Sevgili ebeveynler, çocuklarınızın gelişiminin sağlıklı olup olmadığını gözlemlemek kadar, yaş düzeyine uygun gelişme gösterip göstermediğini belirli testlerle ölçmekte çok önemlidir. Çocuklarınızın sağlıklı geliştiğini anlamak için gözle görünür bir gelişim sorunu olmasına gerek yoktur. Bazı detaylar siz anne-babaların gözünden kaçabilir. Bu ancak test yapılarak net şekilde belirlenebilir. Çocuğunuzun gelişimsel olarak geride ya da ileride olması durumunda, sizlerin de doğru yönlendirilmeye ihtiyacı vardır. 
Çocuklarınızın gelişimlerini takip etmek için yapılan birçok gelişim testi olmakla birlikte, bu testlerin uygulanması için bir sorun olmasına gerek yoktur. Çocuğunuzun gelişiminin yaşına göre normal seyrinde olup olmadığının, kazanmış olduğu tutum ve becerilerin belirlenmesinde bu testler uygulanmaktadır. Gelişim testleri belirli alanlarda gerçekleştirilir ve doğum itibariyle uygulanabilir.

Gelişim testi uygulanırken 5 alan dikkate alınır.

1. Motor gelişim
2. Sosyal-duygusal gelişim
3. Dil gelişim
4. Bilişsel gelişim
5. Öz bakım gelişimi
Tüm gelişim alanları birbiriyle ilişkilidir ve her bir gelişim alanı için birebir uygulama yapılır. Fakat öz bakım becerileri değerlendirirken siz ebeveynlerden bilgi alınır. Test uygulamasına başlamadan önce çocuğun yaşı gün/ay/yıl olarak hesaplanır ve bu zaman dilimine göre ondan beklenen becerileri yapıp yapamadığı incelenir.
            Test uygulanırken çocuğun yapabildiği ya da yapamadığı beceriler tek başına, yardımsız ve desteksiz olarak değerlendirilir. Çocuğa sözel yönergeler verilir ve yönergeleri doğru uygulayıp uygulamadığı gözlemlenir. Bu sırada ebeveynler orada bulundurulmaz çünkü anne babanın çocuğa yardım etme eğilimi vardır. Fakat çocukta test uygulanacağı anda bir endişe ya da kaygı var ise ve performansını etkilemeyecekse aileden biri odaya alınabilir. Aile mimikleriyle ve davranışları ile çocuğun dikkatini dağıtmamalı, bu konuda önceden uyarmalıdır. Gelişim testleri çocukların yaş düzeylerinin uygun olduğu davranışlara, beklenen becerilere sahip olup olmadığını belirler. Yani her yaş çocuğuna uygulanan test onlardan beklenen becerilere göre olmalıdır. Gelişim testi dördüncü aydan itibaren her iki ayda bir, 18 aydan sonra 3 ayda bir, 2 yaştan sonra 6 ayda bir olacak şekilde tekrarlanır. Unutmayalım ki, gelişim testleri zekâ testleri değildir. Amacımız çocuğun kendinden beklenen süre içinde beklenen gelişim performansını gösterip göstermediğini değerlendirmektir.
 

YORUM EKLE

banner107