banner84

5 yıllık hibe desteği

Tarım ve Orman Bakanlığı Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Bireysel Sulama Sistemlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

5 yıllık hibe desteği

Alanya İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Rüzgar, Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Bireysel Sulama Sistemlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğin, 25 Şubat 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandığını açıkladı. İlçe Müdürü Rüzgar, modern basınçlı bireysel sulama sistemlerinin üreticiler tarafından kullanımının yaygınlaştırılarak, daha kaliteli ve pazar isteklerine uygun üretim yapılmasını sağlamak, kırsal alanda üreticilerin gelir düzeyinin yükseltilmesi için bireysel sulama sistemlerine 30 Ocak 2021 ile 31 Aralık 2025 tarihleri arasında yüzde 50 oranında Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hibe desteği sağlanacağını belirtti.
AMAÇ YAYGINLAŞTIRMAK
Tarım Müdürü Rüzgar yaptığı açıklamada, “ Bireysel sulama sistemlerinin desteklenmesini öngören Tarım ve Orman Bakanlığı Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Bireysel Sulama Sistemlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ 25 Şubat 2021 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Tarımsal faaliyetlerde modern basınçlı bireysel sulama sistemleri kullanımının yaygınlaştırılması amacıyla 5 yıl süreyle yüzde 50 hibe desteği verilecek.
DESTEKLENECEK YATIRIMLAR
Tebliğe göre, tüm illerde yüzde 50 hibe desteğinden yararlandırılacak sulama sistemleri şunlar: Tarla içi damla sulama sistemi kurulması, Tarla içi yağmurlama sulama sistemi kurulması, Tarla içi mikro yağmurlama sulama sistemi kurulması, Tarla içi yüzey altı damla sulama sistemi kurulması, Lineer veya Center Pivot sulama sistemi kurulması, Tamburlu sulama sistemi kurulması, Güneş enerjili sulama sistemi kurulması.
HİBE DESTEĞİNE BAŞVURU VE KOŞULLARI
Bakanlık tarafından oluşturulan güncel Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı olmak şartıyla, başvuru sahibi belirtilen 7 yatırım konularında başvuru yapabilir. Türk Ticaret Kanununda tanımlanan kolektif şirket, limited şirket ve anonim şirket şeklinde kurulmuş olan şirketler, ana sözleşmelerinde tarımsal üretim yapabileceklerinin belirtilmesi şartı ile tüzel kişilik olarak başvurabilir. Gerçek kişiler ve yukarıda belirtilen şirketler kendilerine ait arazilerde veya tarla içi damla sulama, yağmurlama sulama, mikro yağmurlama sulama, yüzey altı damlama sulama sistemlerine ilişkin yatırım konularında en az 3 yıl ve üzeri süreyle, Lineer veya Center Pivot sulama, tamburlu sulama, güneş enerjili sulama sistemi yatırım konularında ise en az 5 yıl ve üzeri süreyle kiralama yaparak başvuru yapabilirler. Sulama kooperatifleri, tarımsal kalkınma kooperatifleri, tarım kredi kooperatifleri ve sulama birlikleri de ana sözleşmelerinde tarımsal üretim yapabileceklerinin yer alması şartıyla, kendilerine ait arazilerde veya kamu arazilerinden 10 yıl ve üzeri kiralama yaparak tüzel kişilik olarak başvuru yapabilirler. Başvuru sahipleri, başvuruları kabul edilmesi halinde; hibeye esas mal alım tutarının yüzde 50’si oranındaki katkı payını, ayni katkıyı, referans fiyat farkını ve toplam mal alım tutarına ait KDV’nin tamamını kendi öz kaynaklarından temin etmekle yükümlüdürler.
HİBE DESTEĞİ TUTARI VE ORANI
Tebliğ kapsamında kabul edilen başvurularda, hibe sözleşmesinde belirlenen hibeye esas mal alım tutarının KDV hariç %50’sine hibe yoluyla destek verilecek. Hibeye esas mal alım tutarı 1 milyon lirayı geçemez. Mal alım bedellerinin, bu miktarı aşması durumunda, aşan kısım yatırımcı tarafından ayni katkı olarak karşılanır.
BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI
Başvuru dosyası, bireysel sulama sistemi alımlarını gerçekleştirmek amacıyla, güncel Uygulama Rehberinde yer alan başvuru formu ve eklerine uygun olarak hazırlanması gerekir. Bu Tebliğ kapsamında yapılacak başvurular; 2021 yılı için 1 Mart tarihinden başlayarak 30 gün içerisinde diğer uygulama yıllarında ise 1 Ocak tarihinden başlayarak 60 gün içerisinde, son başvuru tarihi mesai bitimine kadar, başvuru sahipleri tarafından dosya halinde tek nüsha olarak elden Antalya il müdürlüğümüze teslim edilerek yapılır.
YATIRIMLARIN TAMAMLANMA SÜRESİ
Kabul edilen başvurulara ilişkin olarak başvuru sahibi ile il müdürlüğü arasında hibe sözleşmesinin imzalanmasından sonra, tarla içi damla sulama, yağmurlama sulama, mikro yağmurlama sulama, yüzey altı damlama sulama sistemlerine ilişin yatırımın 60 günde tamamlanması gerekiyor. Lineer veya Center Pivot sulama, tamburlu sulama, güneş enerjili sulama sisteminin ise, 90 günde alımı yapılan malzemelerin tarlada montajının tamamlanmış olması gerekir. Başvuruları kabul edilen başvuru sahipleri, değerlendirme sonuçlarının il müdürlüğümüz internet sitesinde ve duyuru panolarında yayımlanmasının son gününden itibaren on gün içerisinde, il müdürlüğü ile hibe sözleşmesi imzalamak zorunda olacaklar. Üreticilerimiz bu destekten faydalanmak için ilçe müdürlüğümüze gelerek gerekli teknik destek ve bilgi alabilirler. Destekten yararlanmak için başvuru yapacak tüm üreticilerimize hayırlı olsun ”dedi. -Haber Merkezi

banner140
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner107