banner84

Devlete borcu olanlar için altın fırsat... ÖZEL RÖPORTAJ

Bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına ilişkin kanunun 6736 sayılı Yasa mükellefler için altın değerinde bir fırsat oldu. Hükümetin vatandaşlara sunduğu jesti ALSMO Başkanı Kerim Gökçeoğlu İle değerlendirdik.

Devlete borcu olanlar için altın fırsat... ÖZEL RÖPORTAJ
Gazetemiz Alanya Postası’na ülke gündemi ve başkanı olduğu Alanya Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası hakkında bilgiler veren (ALSMO) Başkanı Kerim Gökçeoğlu, odada birlik ve beraberliği ön planda tuttuklarını belirtti. Mayıs ayında ki genel kurulda başkan seçilen  Gökçeoğlu,öncelikle kendisi hakkında bilgi verdi. Gökçeoğlu, ”3 Mayıs 1975 Tarihinde Alanya’da doğdum. İlk orta lise eğitimini Alanya da tamamladım. 1996 yılında Dokuz Eylül üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler fakültesi İktisat bölümünden mezun oldum.1998 yılında askerliğimi kısa dönem olarak tamamladım.2010-2013 yıllları arasında ALSMO yönetim kurulu üyesi olarak bulundum. Bu yıllar arasında Odamızın çeşitli kurul ve komisyonlarında görev aldım.2013 yılında Bağımsız Denetçi ünvanını aldım.2014 yılında  Muhasebe Ve Denetim alanında Yüksek Lisan yaptım.2002 tarihinden bu yana Serbest mesleki  faaliyetimi kendi ofisimde sürdürmekteyim. Evliyim   Kerem ,Aslı ve Yekta isminde  üç çocuk babasıyım. 28/29 Mayıs 2016 tarihinde yapılan Seçimli Genel kurulda oda Yönetim kurulu Başkanı olarak göreve geldim" dedi.
‘İLÇEDE KURULAN İLK MESLEK ODASI’
Türkiye'nin ilçede kurulan ilk meslek odasının Alanya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (ALSMO)olduğunu belirten Başkan Gökçeoğlu 2010 yılında kurulan odalarının yine aynı yıl hizmete açılan oda binalarında  fiziki bir takım ihtiyaçları olmasına rağmen,üyelerine ve stajyerlerine modern eğitim, yüksek kalite  anlayışı ile hizmet vermeye devam etmekte olduklarını söyledi.ALSMO Başkanı Gökçeoğlu zor günler geçiren ülkemizin gündemi ile ilgili sorularımızı da cevapladı.   

Alanya Postası:  15 Temmuz darbe girişiminin ardından hükümet milletin refah payını yükseltmek için milletin lehine de bir takım kararlar almaya başladı. Son olarak 6736 Sayılı bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına ilişkin kanun   hakkındaki düşünceleriniz nelerdir?

Kerim Gökçeoğlu: Bende ülkeme ve ülkem halkına geçmiş olsun dileklerinde bulunuyorum. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum. Demokrasiye olan inancımız tamdır. Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir. Ülke ve millet olarak parlamenter sistemden vazgeçmemiz mümkün değildir. Türk milleti olarak her zaman dimdik ayaktayız. Son yıllara bakıldığında altmışa yakın vergiyle ilgili af kanunları yapıldığı böylelikle mükelleflerde nasılsa af çıkar düşüncesi ile vergi ödememe algısı yarattığı ve düzenli bir vergi sisteminin oluşmasını engellediği görülmektedir. Vergi afları mükelleflerin ekonomik olumsuzluklar nedeniyle karşılaştığı ödeme güçlüklerinin kolaylaştırılması, ekonomik yapının canlanması için devlet adına gelir kaynağını olumlu destek sağlamaktadır. Bir taraftan da beyan ve ödeme yükümlülüklerini düzenli olarak yerine getiren mükellefler açısından da olumsuz bir etki yaratmaktadır. Mükelleflerde vergi bilinci oluşturulması gerekmektedir. 6736 Torba yasa kanun maddeleri resmi gazetede yayınlanmıştır.

A.P.: 6736 sayılı Vergi Affı Kanunu Kapsamı hakkında bilgi verir misiniz?

K.G.: 6736 Sayılı Vergi Affı Kanunu ile Vergi ve vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları, taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına katkı payı, gümrük vergileri, trafik, askerlik, nüfus, seçim, karayolu geçiş ücreti, RTÜK idari para cezaları, YURT-KUR öğrenim ve katkı kredisi alacakları, SGK ve belediyelerin alacaklarının tamamı bu kanun ile yeniden yapılandırılıyor. Ayrıca belediyelerin idari para cezaları, su, atık su ve katı atık ücreti alacakları, 30 Haziran'dan önce tahakkuk eden vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları da yeniden yapılandırma kapsamında yer alıyor. Bazı kamu alacaklarının uzlaşma usulü ile tahsili hakkında kanun gereğince ödenmesi gerektiği halde ödenmeyen tutarlar ödenirse, binde 2 faiz alacağından vazgeçiliyor. Gümrük vergisi mevzuatında gümrüklenmiş değere ilişkin idari para cezalarının yüzde 30'u, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından uygulanan idari para cezalarının yüzde 50'sinin ödenmesi halinde de bu cezaların bakiyeleri terkin edilecek. Yargı kararıyla kesinleştiği halde mükellefe ödemeye yönelik tebligatın yapılmadığı alacaklar da bu kapsamda. Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymetler ile diğer sermaye piyasası araçlarını, 31 Aralık 2016'ya kadar Türkiye'ye getirenler, bu varlıkları serbestçe tasarruf edebilecek. Mükellefler, Türkiye'ye getirilen varlıklarını işletmelerine dahil edebilecek veya işletmelerinden çekebilecek. Mükellefler, Türkiye'ye getirilen varlıklarını, işletmelerine dahil edebilecekleri gibi işletmelerinden çekebilecek. Tahakkuk eden, ancak ödenmemiş olan, 2016 yılı Haziran ayı ve önceki aylara ilişkin borçlara uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammının tahsilinden vazgeçilecek. Maliye Bakanlığına, Gümrük ve Ticaret Bakanlığına ve SGK'ya bağlı tahsil dairelerince takip edilen ve vadesi 31 Aralık 2011 tarihinden önce 50 liranın altında olan düşük tutarlı alacakların tahsilinden de vazgeçilecek. TOBB üyelerinin oda ve borsalara olan aidat, navlun hasılatından alınacak oda payları ile borsa tescil ücreti ile oda ve borsaların TOBB'a olan aidat borçları, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu hükümlerine göre ödenmesi gereken aidat borçları da yapılandırılacak. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonuna olan aidat ve katılma payı borçları, avukatların baro kesenekleriyle staj kredisi borçları, orman köylüleri ve köylülerce oluşturulan kooperatiflere Orman Genel Müdürlüğü tarafından verilen kredilerin geri ödemeleri, tarımsal amaçlı kooperatiflere kullandırılan krediler, organize sanayi bölgeleri ve küçük sanayi sitesi yapı kooperatiflerine kullandırılan krediler yapılandırılacak, tüzel kişiliği kaldırılan belediyelerin il özel idarelerine devredilen 100 lirayı aşmayan alacaklarının tahsilinden vazgeçilecek.
A.P.: Taksitlerin gecikmeli bir şekilde ödenmesi halinde neler yaşanır?
K.G.: Taksitle ödeme seçilmesi durumunda ilk taksit ödemesi ve ikinci taksit ödemesinin zamanında ödenmesi çok kritik. Bunlar zamanında ödenmez ya da kalan taksitlerin bir takvim yılında 2'den fazla taksit süresinde eksik ödenirse ya da ödenmezse yeniden yapılandırma hakkı kaybedilir. 
A.P.: Vergi affı hangi dönemi kapsayacak. Vergi Yapılandırması Son Başvuru Tarihi Ne Zaman Ödemeler Nasıl İşleyecek?
K.G. : 30 Haziran 2016 tarihinden önceki dönemler ile alakalı olarak bulunan borçların 2016/ Ekim ayı sonuna kadar vergi dairelerine ve sosyal güvenlik kurumu dairelerine müracaat edilerek vergi borçlarına yönelik 2016/Kasım ayından itibaren, prim borçlarına yönelik ise 2016/Aralık ayından itibaren taksitli ya da peşin olarak ödeme yapılabilecek.
A.P.: SGK yönünden neler var düzenlemede?
Sigorta primi, emeklilik keseneği, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi, ödenmesi imkanı ortadan kalkmamış isteğe bağlı sigorta primi ve topluluk sigortası primi, SGK tarafından takip edilen damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı, genel sağlık sigortası priminin asılları ile bu alacaklara Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın belirtilen sürede ödenmesi halinde, bu alacaklara uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammının tahsilinden vazgeçilecek.
Taksitle ödenmek istenmesi halinde, borçluların başvuru sırasında 6, 9, 12 veya 18 taksitte ödeme seçeneklerinden birini tercih etmeleri gerekecek
A.P.: Verdiğiniz önemli bilgiler toplumun her kesimini ilgilendiriyor. Bu önemli konuda okurlarımızı aydınlattığınız için şahsım, gazetem ve okurlarımız adına çok teşekkür ediyorum.
K.G.: Bende başta şahsınız ve gazeteniz olmak üzere bütün Alanya hakına sonsuz sevgi ve saygılarımı sunuyorum.Bu vergi affı ile ilgili halkımızın, mükelleflerimizin, benim borcum yok dememeleri ve mutlaka kontrol ettirmelerini tavsiye ediyoruz. Özellikle borç tarihleri geçmişten olan, uzak tarihlerden olanlar için önemli bir avantaj olacağından halkımızın bu fırsatı kaçırmamaları gerekiyor. Meslek mensubu olarak bizler mükelleflerimize yardımcı olacağız. Beklentimiz bu çalışmalar sırasında Mali müşavirlik hizmeti alan mükelleflerimizin muhasebecilerine olan borçlarınıda ödemeleri. 
Kanunun tüm vatadaşlarımıza mükelleflerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum."

Güncelleme Tarihi: 12 Ağustos 2016, 22:04
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner107