banner84

Bakanlıktan önemli genelge

Adalet Bakanlığı, kadına yönelik şiddetin engellenmesine yönelik gnelge yayımlandı. Genelgede, cumhuriyet başsavcılıkları bünyesinde 'Aile içi ve kadına yönelik şiddet bürosu' kurulması ve uzman savcıların görevlendirilmesine karar verdi

Bakanlıktan önemli genelge

Adalet Bakanı Abdulhamt Gül, imzasıyla yayımlanan genelgede, kadına yönelk şiddetn engellenmesi yönünde alınan önlemler sıralandı. Adalet Bakanı Gül yaptığı açıklamada, "Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunun Uygulanması hakkındaki genelgemizi güncelledik. Bu vesileyle kadınlara yönelik her türlü şiddet bir kez daha kınıyor, genelgemizin önleyici ve koruyucu tedbir uygulamalarına rehber olacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.
- Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddet Büroları yaygınlaştırılacak ( bu bürolardaki uzman savcılar sadece kadınaşiddet vakalarına bakacak)
- Soruşturma konusunu aydınlatmaya yarayacak her türlü bilgi, belge ve delilin zamanında, eksiksiz ve ayrıntılı şekilde toplanması sağlanarak ve eylemle orantılı koruma tedbirler istenilecek.
- 6284 sayılı Kanun kapsamındaki şiddet mağdurlarının vakanın özelliğine göre kaygı düzeylerinin yüksek olduğu durumlarda beyanlarının uzman eşliğinde adli görüşme odalarında (AGO) da alınacak.
- Kurumlar arası entegrasyon güçlendirilecek (başsavcılıklar, kolluk ve ŞÖNİM’ler)
- Vaka bazlı, kişlerin sosyal ortamları ve psikolojk durumlarını da gözeten doğru tedbir kararlarının belirlenecek. Bu sürece uzman psikolog, pedagog ve sosyal çalışmacılar da destek verecek.
- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükler uzmanları tarafından her bir vaka hakkında şiddet mağduru ve şiddet uygulayana yönelik; kişinin geçmişi, ailesi, çevresi, eğitim, ekonomik ve psikolojik durumu ile şiddet uygulayanın toplum açısından taşıdığı risk de ortaya koyan ayrıntılı sosyal araştırma raporları hazırlanacak soruşturma ve kovuşturmalara dayanak olacak.
- Sosyal araştırma raporu henüz hazırlanmadan, alınan ayrıntılı beyan ve olay kayıt formu dikkate alınarak bu aşamada uygun koruyucu ve önleyici tedbir kararları istenebilecek.
- Şiddet mağduru hakkında koruyucu tedbir kararları yanında, şiddet uygulayana yönelik önleyici tedbir kararları da uygulanacak. Vakanın gerekliliklerinden yola çıkılarak özellikle öfke kontrolü, stresle başa çıkma, şiddet önlemeye yönelik farkındalık sağlayarak tutum ve davranışları değiştirmeyi hedefleyen eğitim, danışmanlık, rehabilite, tedavi ve muayene gibi alternatif tedbirler uygulanabilecek.
- Kişiyi güvenliğinden endişe etmesini gerektirecek şekilde korku ve çaresizlik içinde bırakacak ısrarlı br takip söz konusu ise, mutlaka vakaya uygun bir tedbir taleb uygulanacak.
- 6284 sayılı Kanun kapsamında taraflar hakkında tedbir isteminde bulunulurken, çocukların psikolojisi, sosyal yaşamı, eğitim hayatı ve ebeveynler ile uygun ortamlarda ilişik kurabilmeler de gözetilerek çocuklar için de uygun tedbir talep edilebilecek.
- Koruyucu ve önleyici tedbir taleplerinde bulunulurken, tedbir talep eden ve edilen hakkında daha önce başkaca bir tedbir kararı verilip verilmediği konusu ayrıntılı bir şekilde UYAP kayıtları sorgulanacak. (Mükerrer şikayetler daha sıkı değerlendirilecek.
- Tedbir kararlarının hemen tebliğ hususu kolluk birimler tarafından da desteklenecek.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner107