banner165

Harita Mühendisi Taşar’ dan açıklama

Alanya’nın tanınmış Harita Mühendislerinden Ali Taşar, bir gazetede hakkında yayınlanan haberlerin ardından yazılı açıklama yaptı.

Harita Mühendisi Taşar’ dan açıklama

Alanya’nın tanınmış Harita Mühendislerinden Ali Taşar, bir gazetede hakkında yayınlanan haberlerin ardından yazılı açıklama yaptı. Taşar, ‘Alanya'daki Ali Cengiz oyunu mu?" başlığıyla yayımlanan haber ve “Alanya’daki Şaibeli Parselde Flaş Gelişme” başlığıyla yayımlanan haberin, gerçeklerle bağdaşmadığı, içeriği itibarı ile asılsız, dayanaksız iddialar içerdiğini belirttiği açıklamasında şu ifadeleri kullandı: 

‘Habere konu taşınmaz evveliyatında 212 ada 5 nolu parsel olup alanı 4070 m² dir. Bu parsel içerisinde malik Mustafa Bacak vefat etmiş olup toplam 218 m² hisseye sahiptir. Bu murisin tespit edilen 200 civarında mirasçısı vardır. Bu yüzden şehrin değerli bir noktasında 3852 m² arsası olan ve aynı parsele bitişik 2011 m² lik 212 ada 4 nolu parselin de maliki olan büyük hisseli Özdemir Ailesi yıllarca mağdur olmuştur. 3194/18. Madde Uygulaması yapılmasının ihtiyaçlarından birisi de imar durumu almaya haiz malik yapısı ve parsel yapısı itibariyle imar planına uygun arsalar üretmektir. YıllarcaarsabeyanıverenancakmalikyapısındandolayıimardurumualamayanÖzdemirAilesinintalebiüzerine II. Kez uygulama yapılmıştır. Özdemir Ailesi ile birlikte aynı Mustafa Bacak gibi mirasçı olan merhum Hüseyin Zorbey’in mirasçıları ise Özdemir Ailesinin talebine uymuş ve birlikte hareket etmişlerdir. İşlem sırasında 1967’den beri tapu da hissedar olan ve kanunun işaret ettiği Ek-1 Uygulamasının yapılabilme koşullarının belirlendiği 1985 yılından bugüne hissedarlığı hiç değişmemiş olan Mustafa Bacak Ek-1 Uygulaması ile ayrılarak 212 ada 4 ve 5 nolu parsellerin güneyinde bulunan ticari kullanımlı merkez yola cepheli, aynı zamanda çevreyolu kavşağına en yakın noktadan toplam arsanın değeri üzerinden kıyaslandığında en değerli bölgeden tahsis yapılmıştır. Ancak imar planının minimum ifraz şartı 500 m² olduğundan, Mustafa Bacak hissesini 500 m² ye tamamlamakçindiğermaliklerdentapualanlarınaeşitorandahissealınarakaynıparseleşuulandırılmıştır. DolayısıylahaberlerdebahsigeçenHüseyinZorbeymirasçılarınınmağduriyetiya da Ek-1 Uygulaması ile ayrılması söz konusu değildir. Zira Zorbey Ailesi imar durumu alabilen parsel içerisinde Özdemir Ailesiyle birleşik şekilde yerlerini müteahhide vermişlerdir. Işin başından bu yana konuya ve plana hakimdirler. Ayrıca kendilerinden herhangi bir itiraz ya da şifen de olsa mağduriyet talebi duyulmamıştır.
Bu işlemler Alanya Belediye Encümenin 25.10.2018 tarih ve 1681 sayılı Encümen Kararı ile onaylanmış hazırlanan teknik dosyaya Kontrol Mühendisi Volkan Özkan imza koymuştur. Imzasının sahte olduğu iddiası asılsızdır. Şahıshalendevletdairesindeçalışmaktaolupulaşılabilirgörevbaşındadır. DahasonrabuencümenkararınaistinadenBüyükşehirYasasıgereğinceaynıkarar Antalya Büyükşehir Belediyesinin 20.12.2018 tarih ve 1816 sayılı Encümen Kararı ile tekraren onaylanarak işlem Kadastro Birimine tevdi edilmiştir. 1 ay içerisinde Kadastro ve Tapu Müdürlüklerinde kontrolleri tamamlanarak Ocak 2019 tarihinde tapu tescili yapılmıştır. İşlemlerin teknik takibi ofisimizce yapılmış olup, şahsım üzerinden oda onayları da yaptırılmıştır. Odanın belirlemişol duğu tarife üzerinden Mühendsilik Hizmet Bedeli Özdemir ve Zorbey Aileleri tarafından karşılanmıştır. Böylece rant temini ya da maliklere kazanç sağlanması gibi saçma-sapan iddiaların karşılığı yoktur. 3194/18. Madde Uygulaması Sosyal Adalet ve eşit plan değerindenfaydalanmakiçinresenyapılanbirişlemoluptapumaliklerindenbirbirlerineya da harici bir kişiye 1 m² dahi yer kaydırması mümkün değildir. Tarla tapusundan yapılan kesintiler tamamen kamu yararına yol ve yeşil alan olarak kesilir ki iddia konusu işlem II. Kez uygulama niteliği taşıdığından hiç kimseden 1 m² dahi kesinti yapılmamıştır. Böylece söz konusu iddia sahibi basın kuruluşunun manşetlerine taşıdığı;  birilerine kıyak geçmek, rant temin etmek, birilerini kayırmak ve başkalarını mağdur etmek haberlerinin tamamı gerçeği yansıtmamakta ve iftira niteliği taşımaktadır. Çünkü iddia edildiği üzere maliklerden mağdur olan bir taraf olsa idi yapılan çalışmalara iki ay içerisinde İDARE Mahkemesine, beş yıl içerisinde Sulh Hukuk Mahkemelerine dava açma hakları saklı iken bu haklarını böylesine değerli bir arazi için sonuna kadar kullanırlardı. Oysa ki geçen dört yıl içerisinde herhangi bir itiraz, davaya da mağduriyet beyanı tapu maliklerinden gelmemiştir. 
Söz konusu parseller Özdemir ve Zorbey Aileleri için 240 ada 4 parsel adı altında, Mustafa Bacak hissesinin ayrıldığı köşe parsel ise 240 ada 5 parsel adı altında tescil görerek kesinleşmiştir. Daha sonra 240 ada 4 parsel ile üzerindeki aynı aileye ait müstakil parsel olan 240 ada 6 parsel taraflarıntalebiyle tevhid edilerek 240 ada 8 nolu parseloluşturulmuştur. Bu parselinhissedarları olan ÖzdemirAilesiZorbeyAilesi ile birlikteimardurumualdıklarıtapuyukatkarşılığımüteahhidevermişlerdir. AncakTosmurMahallesinintamamına yönelik plan iptalisebebiyleinşaatilerlememiştir. Şimdilerdeimarplanıyenidenyürürlüğegirdiğindendolayıoteller bölgesinde yazınuygulananinşaatyasağıkalkarkalkmazprojelerinedevamedeceklerdir. AynıparselinbitişiğindebulunanyaklaşıkaynıebatlardakiimarparseliÖzdemirAilesininamcaçocuklarınaaitolupüzerinebirinci plan çalışmasındanönceyapıyapılarakiskan edilmiştir. Ancak her ikiparselsahibinin olan amcaçocuklarınınaralarındaithilafyıllardanberidevametmekteolup, ailemeseleleriyapılanişlemindoğruluğunaengelteşkiledicideğildir.
Tüm bu işlemler için ilgili Belediyesi ve kadastro müdürlükleri nezdinde onay alınmış, her türlü başvuru evrakı başvurutarihi ve nosu ile, ilgili kurumlara sunulmuş olup, harita mühendisi olarak tarafımca hazırlanarak ilgili ve yetkili kurumlar tarafından da onaylanmak suretiyle gerçekleşen 18 uygulaması süreci baştan sona kadar usul ve yasalara uygundur. Yapılan uygulama işleminde hiçbir hukuka aykırılık bulunmamaktadır. Nitekim aksi yönde bir iddia veya şikayet olmadığı gibi, bu yönde bir inceleme ve/veya soruşturma da yoktur. Şayetböylebir kovuşturma yapılır ise ilgili resmi makamlara talep edilmesi durumunda her türlü bilgi, belge ve evrak tarafımdan teslim edilecektir. 
Anılan taşınmazda hak sahibi olan kişiler halihazırda tarafımızca yapılan uygulama neticesinde anlaşmaya vardıkları bir müteahhit ile inşaat aşamasına başlamış olup, uygulama ile hak sahiplerinin her biri yasal haklarına tamamen kavuşmuşlardır. Bir kısım hak sahibinin mağdur edildiği iddiası tamamen asılsızdır.Ortada ne isim? Ne şikayet? Ne açılmışbirdava, ne birmağduriyet ve kamu hakkına ihlal yokkensarfedilencümle ve iddialaratarafımırencideetmeye, itibarsızlaştırmaya yönelik olupmuhtemelenparselmalikleridışındailgisiz 3. Şahıslarınkendiaralarındaki rant paylaşımına yönelik bir çekişmenin içine itilmek istediğim anlaşılmaktadır. Benim yapmış olduğum işle alakalı hukuk önünde veremeyeceğim hesap yoktur. İlgisiz kişierin benim dışımdaki çekişmelerine de taraf olmak istemiyorum. Yazı içeriğinde "Dosyada Şaibe mi var?" "İşlem Dosyası Kadastro'da varmı?”, “ Sahteimzaiddiası?” Alt başlıklarıyla oluşturulan içerikler; kim tarafından ne şekilde ileri sürüldüğü belirsiz olan birtakım iddiaların ortaya atılması suretiyle usulüne uygun olarak yapılıp tamamlanmış işlemler üzerinde adeta şüphe uyandırmakla, kamuoyunu yanıltıcı niteliktedir.
Otuz yıldır Alanya bölgesinde harita mühendisi olarak çok sayıda nitelikli proje hazırlamış, değişik belediyelere yaklaşık 500 ayrı projede imar uygulaması tamamlayarak Alanya'nın gelişime katkıda bulunmuş bir harita mühendisi olarak, ticari itibarımın, şeref ve haysiyetimin, bu gibi asılsız haberlerle, adeta "çamur at izin kalsın" mantığıyla karalanması kabul edilemez. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur" 

Güncelleme Tarihi: 30 Nisan 2022, 17:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner107

banner169