banner84

Kime başvurmalı?

Merhaba sevgili Alanya Postası okurları.            

Büyük bir hangara bir fil getirmişler. İçerisi zifiri karanlık. İnsanlar teker teker içeri alınmışlar ve filin neresine dokunmuşlarsa dokundukları yere göre tanımlamışlar tuttukları şeyi; Bacağını tutanlar büyük bir sütun, hortumunu tutanlar büyük bir itfaiye hortumu, kulaklarını tutanlar büyük bir yelpaze olarak tanımlamışlar. İnsan psikolojisine bu şekilde yaklaşılırsa herkes kendi algısına göre tanımlamakta ve bozuklukların algılanması gerçek dışı olabilmektedir. Öyleyse "Bütüncül Yaklaşım"olmazsa tanımlar yanlış olacaktır.Sözün özü;zihin, beden bütünlüğü sağlanmalıdır. Beyin beden bağlantısı, duygu, düşünce ve davranışla ilişkileri, anatomi, fizyolojisi biyokimyası vs. bilinirse tedavi bilimsel olacaktır.                                       
Halen yasalarımıza göre  zihinsel sağlık söz konusu olduğunda tek yetkili meslek PSİKİYATRİST'lerdir. Psikiyatristler psikoterapi eğitimi de alırlar. Kaldı ki psikoloj teorilerinin kuramcılarının çoğu psikiyatristlerdir. Psikiyatrist sayısının az, hasta sayısının çok olması, halkın psikolog psikiyatrist ayırımını bilmemesi, medyanın reyting kaygısı ve gerekirse ilaç tedavisinden kaçınma önyargısı ile psikiyatri dışı uygulamalar(psikolog, yaşam koçları. NLP ciler vs.) alanı doldurmuşlardır.Psikologlar dışındakilerin zihin sağlığı alanında çalışması yasaktır. PSİKİYATRİST'ler 6 yıl tıp eğitimi üzerine 4 yıl Psikiyatri Kliniğinde tanı, tedavi uygulamaları yaparlar. Gerekirse ilaç tedavisi ve terapi yaparlar.

PSİKOLOGLAR:Eğitim veya Edebiyat Fakültelerinde 4 yıllık Psikoloji eğitimi sonrası isterlerse Klinik Psikoloji alanında 2 yıl yüksek lisans, veya 4 yıl doktora eğitimleri sonrasında bir psikiyatrist sorumluluğunda danışan veya hasta görebilirler. Denetim eksikliği nedeniyle, psikiyatri dışındaki uygulayıcılar Sağlık Bakanlığı'dan alamadıkları çalışma ruhsatlarını MEB veya Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından almakta ve nadiren fiş fatura kesmektedirler.    SON SÖZ:Lütfen zamanınızı, paranızı ve sağlığınızı boşa harcamayın. En son ve zorunlu gitmek zorunda kalmadan en başta PSİKİYATRİST'e başvurunuz. Tek yetkili olarak psikiyatristler gerekirse düzenleyici olarak testler ve özel eğitimli psikologlarla işbirliği içerisinde çalışırlar.               
Saygılarımla...    

YORUM EKLE

banner107