Bir taraftan bakıldığında insanın bulunduğu yer dışına yer değiştirmesinden doğan tüm hareket ve doğan ihtiyaçlardan kaynaklanan bir olgudur Turizm.. Bu ihtiyaçlara cevap veren ve son yıllarda sayısal anlamda hatırı sayılır rakamlara ulaşan sektör hem yarattığı istihdam hemde ülke ekonomilerine katkısı açısından dikkate değer bir konuma gelmiştir. Yarattığı ticari faydanın yanında sosyo-kültürel açıdan etkileşimleri ilede hayatımızın her alanında değişimleri beraberinde getirmiştir. Sağladığı bu hareketliliğin yanında aynı zamanda ne kadar kırılgan bir sektör olduğunu da yıllar içerisinde izlediği “bol inişli çıkışlı” grafiklerle göstermiştir. Bu kırılganlığın en üst noktasını yaşadığı bu yıllar belki önümüzdeki yıllarda bizlere yol haritası olması açısından önemlidir. Şu sıralar nerede konuşursak konuşalım en çok dillendirilen soru; “Ne olacak bu turizmin hali” ‘dir. Herşeye rağmen bu toz duman kalktığında özellikle ulaşım alt yapısının hergün geliştiği ve uzakların daha yakın edildiği günümüzde insan doğası gereği artık bir ihtiyaç olan seyahat hareketleri tekrar başlayacaktır. Yeniden turizm hareketleri şüphesiz önümüzdeki yıllarda bir takım alışkanlıkların değişmesini beraberinde getirecektir. Burada önemli olan sektörün bu değişime ayak uydurabilmesi ve doğan bu yeni beklentilere cevap verebilmesidir. Bunu başarabilen gerek işletmeler gerek bölgeler gerekse ülkeler oluşan bu hareketten ticari bir fayda sağlamaya devam edecektir. Hükümetler bundan sonraki yol haritalarını buna göre şekillendirdikleri ölçüde sektörün ulusal ekonomilerine katkısını alabilecekleridir. İletişim çağını yaşadığımız bu dönemde en basitinden tatilde olsun normal hayat akışlarında olsun artık internet kullanımının lüks olmaktan çıktığı bir dünyada “hızlı, güvenilir ve ucuz erişim” gelen misafirin aradığı ana kriterlerden biridir. Evde çalışma modelinde sınırlar sadece aynı ülke değildir artık. Farklı ülkelerdeki evlerde buna dahildir. Alanya’nın ılık kış günlerinde yaşadığı evinden kendi ülkesinde işini takip edebildiği günlerin içerisindeyiz. Artık tatilde dahi olsa internet erişiminde sorun yaşamak istemeyenlerin sayısı hızla artmaktadır. Özellikle yeni nesil için bu olmazsa olmazlarıdır.. Tatil yaparken aynı zamanda işlerini takip eden bir nesil ile karşı karşıyayız.. “Burada belki kendi ülkelerinde kullandıkları internet paketlerinin tatil yaptığı yerlerde kullanılması ile ilgili bir çalışma düşünülebilir.” AB ülkelerinin içinde uygulanan bu sistem özellikle kaynak pazarlarımızda olabilirliği ile ilgili bir çalışma özellikle milyonların geldiği dönemlerde sıkça dile getirilen bu soruna bir çözüm olabilir. Bundan sonraki dönemde 2020 yılında başarılı bir sınav verdiğimi sağlık ve hijyen uygulamalarının sektörde hizmet verecek tüm bileşenlerin kusursuzca uygulamasına yönelik bilinçlendirme çalışmaları önem kazanacaktır. Herşeye rağmen bölgeye gelen misafirin havalimanına inişinden itibaren tekrar havalimanına dönüşüne kadar geçireceği zamanda rahat hissedeceği bir ortamı yaratmak ve tereddütlerini giderecek çalışmalara ağırlık vermenin önemli olacağı bir döneme giriyoruz. Bunun yanında “Tarihin ve Doğanın “ ön plana çıktığı bölgelere olan taleplerin artabileceği bir dönem bizi bekliyor. Var olan değerlerimizi hem görsel hemde nitelik anlamında tekrar değerlendirip misafirin dikkatine sunmak talebi bölgeye  çekmek konusunda bir avantaj olacaktır.. Belki de bundan sonra yapılan yeni yatırımlarda yerel yönetimlerinde yönlendirmesi ile “daha az benzer işletme” sayısının ticari hayat içine girmesi misafire sunulan hizmette ve üründe çeşitliliği getirecektir…. “Nasılsın, işler nasıl” diye soramaya çekindiğimiz günlerden geçiyoruz.. İhtiyacımız olan bugünlerde “Devlet Baba”.. Yıllarca belki ihmal ettiğimiz “Toprak Ana”.. Gündemimizin ana başlıklarından.. Gerginiz biraz… Uzunca bir süredir bizleri meşgul eden bir sorunla ilgili gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Herşeye rağmen hayat devam ediyor ve bundan sonraki dönemle ilgili hazırlanmamız gerekiyor..