banner84

Esnafa müjdeli haber

Değirmenci, TARES sisteminin Resmi Gazete'de yayınladığını üyelerine duyurdu

Esnafa müjdeli haber
Alanya Pansiyoncular Odası Başkanı Hüseyin Değirmenci, esnafın teminat göstermek suretiyle finansmana daha kolay erişme imkânı sağlayacak. Taşınır Rehin Sicil Sistemi'nin Resmi Gazete'de yayınladığını duyuyarak," KOBİ'ler ticari faaliyetleri için gerekli finansman kaynaklarını, bankalar aracılığı ile temin edilen kredilerden sağlamaktadır. Özellikle kredi karşılığı talep edilen teminatlar, KOBİ'lerin finansmana erişiminde önemli zorluklar oluşturmaktadır, Bu durum, KOBİ'ler için büyük işletmeler karşısında rekabet açısından dezavantaj yaratmaktadır. Bu itibarla, KOBİ'lerin finansmana erişiminin kolaylaştırılması, rekabet güçlerinin artırılması ve dolayısıyla ülkemiz ekonomisinin dengeli ve istikrarlı büyümesine katkı sağlanması amacıyla Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu çıkarılmıştır. 1 Ocak 2017 tarihinde yürürlüğe giren Kanun ile getirilen düzenlemede rehin sözleşmesi; kredi kuruluşları ile tacir, esnaf çiftçi, üretici örgütü, serbest meslek erbabı gerçek ve tüzel kişiler arasında ya da tacir ve/veya esnaf-sanatkarlar arasında yapılacaktır. Rehin hakkı, taraflar arasında düzenlenen rehin sözleşmesinin Rehinli Taşınır Sicili'ne tescil edilmesiyle kurulacaktır.
ESNAF VE SANATKÂRLAR KREDİYE KOLAY ULAŞACAK
Alacaklar, çok yıllık ürün veren ağaçlar, fikri ve sınai mülkiyete konu haklar, hammadde, hayvan, her türlü kazanç ve iratlar, başka bir sicile kaydı öngörülmeyen lisans ve ruhsatlar, kira gelirleri, kiracılık hakkı, makine ve teçhizat, araç, ekipman, alet, iş maklneleri, elektronik haberleşme cihazları dahil her türlü elektronik cihaz gibi menkul işletme tesisatı, sarf malzemesi, stoklar, tarımsal ürün, ticaret unvanı ve/veya işletme adı, ticari işletme veya esnaf işletmesl, ticari plaka ve ticari hat, ticari proje, vagon ve bu sayılanlardan üçüncü kişilerin zilyetliğinde bulunan taşınır varlık, hak ve paylı mülkiyet hakları üzerinde rehin hakkı kurulabilecektir. 6750 sayılı Ticari lşlemlerde Taşınır Rehni Kanununda belirtilen rehin sözleşmesine, rehin hakkının kurulmasina, rehin sistemlerine, rehin sözleşmesinin Rehinli Taşınır Siciline tesciline, borçlunun temerrüdü sonrası rehin alacaklısı ile rehin verenlerin hak ve yükümlülüklerine ilişkin usul ve esasları düzenleyen "Ticari İşlemlerde Rehin Hakkının Kurulması ve Temerrüt Sonrası Hakların Kullanılması Hakkında Yönetmelik" 31 Aralık 2016 tarihli ve 29935 (3. Mükerrer) sayılıResmi Gazete'de yayımlanmıştır" dedi. 
Güncelleme Tarihi: 31 Ocak 2017, 17:42
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner107