banner84
12
Eki 2021
Eleştiri

Bir sanat ya da düşünce eserini tanıtırken, zayıf ve güçlü yönlerini belirtme, bir eserin gerçek değerini yansıtma amacıyla yazılan yazılara eleştiri (tenkit) denir. Eleştiri; bir şeye kıymet biçme, o şeyi kıymetlendirme demektir. Aslı...

MAKALEYİ OKU
03
Eki 2021
İklim Anlaşması

İklim krizi ile ilgili 2019'da yayımlanan raporda "Dünya, iklim krizinin etkilerine vahim düzeyde hazırlıksız ve önümüzdeki on yıl içinde gerekli yatırımlar yapılmazsa küresel ısınmada en az sorumluluğu olan en yoksul kesimler en ağır...

MAKALEYİ OKU
27
Eyl 2021
Düşünme

İnsanoğlunu diğer varlıklardan ayıran en büyük özelliği düşünen bir canlı olmasıdır. Descartes varlığını bile düşünmeye bağlamış. 'Düşünüyorum o halde varım” demiştir... Düşünme, düş, rüya, hayal kelime kökünden...

MAKALEYİ OKU
20
Eyl 2021
Eğitim

Beşikten mezara kadar ilim tahsilini teşvik eden bir medeniyetin sahibiyiz. Nitekim asırlar boyu bu düstur sayesinde âleme nizam vermiş atalarımız. Ne zaman ki ilimden uzaklaşmış çağın gerisinde kalmışız o zaman bunun bedelini ağır ödemişiz......

MAKALEYİ OKU
12
Eyl 2021
Kim Yeon-Koung

Çağımız dijital çağı ve her an her şey olabilir. İmkânsız denenlerle, komplo teorisi diye kulak asmadığımız senaryolarla bile bir anda yüzleşebiliyoruz...  Söz gelimi binlerce kilometre ötede yapılan spor müsabakalarını canlı...

MAKALEYİ OKU
05
Eyl 2021
Başka Bozkurt’lar Olmasın

'Bir musibet bin nasihatten iyidir” demiş atalarımız, ne de güzel söylemişler. Kadim medeniyetimiz eşsiz hayat tecrübeleriyle yoğrulmuş güzel insanların altın değerinde sözleriyle doludur. Modern dünyanın egemen güçlerinin algılarımızla...

MAKALEYİ OKU
29
Ağu 2021
Sel Afeti

İklim değişikliği ile birlikte dünya; kuraklık, sel gibi afetleri sık yaşar oldu. Ülkemizde de, geçen günlerde yaşanan sel felaketlerinin zararları yine çok yıkıcıydı... Kastamonu'nun Bozkurt ilçesi özelinde de görüldüğü gibi...

MAKALEYİ OKU
25
Ağu 2021
Yangın Var

Küresel ısınma ve ona bağlı olarak iklim değişikliği, dünya gündemini önümüzdeki dönemde ilk sırada meşgul edecek gibi görünüyor. Dünyanın muazzam dengesini bozan aşırı ısınmaya sebep ise sera gazı etkisi...  Bu anlamda karbon...

MAKALEYİ OKU
16
Ağu 2021
Kalbi Güzel Olanlar

Peygamberimiz, "Kimin dili doğru söylüyorsa, kalbi müstakimse; onlar ilimde rüsuhkesbetmiş âlimlerdir." diyor. Yani rüsuhu ilmin miktarına değil, kalbin selametine bağlıyor. İlmin çokluğu ile âlim olunsaydı yani her ilim bilen, âlim seviyesine...

MAKALEYİ OKU
09
Ağu 2021
Hayırlı İşlerin Ruhu

Örnek insan buyuruyor ki: 'En büyük cihad, kişinin kendi nefsiyle yaptığı mücadeledir." Nefisle mücadele öğrenilmeden, öteki hayırlı işler yapılamıyor. Her hayrın önündeki en inatçı engel nefis yenilmeden ne hidayete ne sırat-ı...

MAKALEYİ OKU
01
Ağu 2021
Hidayet Nereden Gelir?

'Benden hidâyet isteyin, doğru yola sevk olunmayı isteyin, doğruyu bulmayı isteyin, doğruyu işlemeyi isteyin; ben size hidayet vereyim, size doğruyu göstereyim." diyor Yüce Yaratan... Hidayet bir Müslüman için ne vakit ihtiyaç olur, sırat-ı...

MAKALEYİ OKU
31
Tem 2021
İstikamet

İstikamet bir doğrultuya işaret eder, bir yönü, bir yönelimi ifade eder. Dünyada herkes bir yolda yürüyor ama Allah ancak bazı yolları seviyor ve ancak o yolda yürüyenlere rahmet ediyor. Dünya genelinde inanç söz konusu olduğunda yüzlerce,...

MAKALEYİ OKU
18
Tem 2021
Yalancı Çoban

Yalan söylemenin ne kadar kötü bir davranış olduğunu hatta medeniyetimizde, insanın imanını sorgulayacak derecede ilahi ikazlara konu olduğunu ilmi kaynakları da vererek bahsetmiştim. Yalancı çoban hikâyesini hepimiz biliriz; sürekli yalan...

MAKALEYİ OKU
11
Tem 2021
Yalan Söylemek

İyiliğin yayılması ve kötülüğün engellenmesi için; iyilikleri de kötülükleri de bilmek lazım. Genel olarak iyi olan şeyler üzerinde konuşmak ve kötü olan şeyleri fazla gündem yapmamak bir eğitim ve irfan metodudur. Ancak eğitim maksatlı...

MAKALEYİ OKU
05
Tem 2021
Hayırlı İnsanlar

Sadece hayır yapan insanlar yarım insan demektir; şerri de engelleyen bir yapıya sahip olmak ve geminin batmaması için şerlilerin de faaliyet yollarını kesmek ve tıkamak, şerlileri de hayra döndürmeye çalışmak lazımdır. Bu da eğitimin öbür...

MAKALEYİ OKU
03
Tem 2021
Kötülükleri Hoş Görmek!

Biliyorsunuz İbrahim Peygamber bir bozuk toplumun içinde yetişmişti; toplum aya, güneşe, yıldızlara tapıyordu. Kur'ân-ı Kerîm onun geceleyin göklere bakıp da tefekkürünü, yıldızlara, aya ve güneşe baktığını ve insanların buna...

MAKALEYİ OKU
20
Haz 2021
Karınca Bile Ezmemek

Hayırlar sadece insanlara yapılmaz. Olgun bir insan hayrı bütün canlılara yapar. Bizim evliyâullah büyüklerimiz insanlara hizmet ettikleri kadar hayvanlara da, çevreye de hizmet etmişler. Hasta hayvanlara bakmışlar, göç edemeyen leylekler için...

MAKALEYİ OKU
13
Haz 2021
153. Yıl Kutlu Olsun

İnsanın dünyadaki ikameti bir zaman sonra sona eriyor, arkasında bıraktığı eserler kalıyor. İyi eserler kalmışsa, kabirde; iyi eserlerinin, bıraktığı hayrın hasenâtın, yazdığı kitapların, yetiştirdiği talebelerin, evlatlarının,...

MAKALEYİ OKU
07
Haz 2021
Davet

"Herhangi bir çağırıcı ki hidayete davet ediyor." Allah'ın sevdiği güzel bir yola, sevaplı, hidayet damgası taşıyan bir işe… Böyle doğru yol üzerinde yapılan güzel bir fiil, bir hareket, herhangi bir işlem, eylem, tavır… Güzel...

MAKALEYİ OKU
04
Haz 2021
Ne Yapacağız?

Kendimiz iyiliği yaşayacağız, öğrettiklerimiz de yaşayacak. Bu da işin uygulama kısmı. Bir de yaşamayanların topluma zarar vermesini engellememiz lazım. Biz buna medeniyetimizde nehy-i münker diyoruz. Şu güzel şeyi yap. Yapılması için...

MAKALEYİ OKU
24
Mayıs 2021
İyi İnsanlar Ne Yapacak?

İyi olmayan insanları, toplum düzenini bozan insanları, kötü vatandaşları da o kötülükleri yapmalarını engelleyecek şekilde faaliyette bulunacak ve çalışmalar yapacak. Bütün gayretini gösterecek. Bu gayretini göstermediği zaman ceza...

MAKALEYİ OKU
16
Mayıs 2021
Sorumluluk 

Kutlu Peygamber diyor ki: "Herhangi bir kavim ki içinde kötülükler, günahlar, isyanlar icra olunuyor da onlar daha çok olduğu halde, izzetli, kuvvetli oldukları halde, o isyanları durdurmuyorlar, o kötülükleri, günahları engellemiyorlarsa; muhakkak...

MAKALEYİ OKU
10
Mayıs 2021
Misafir

Kutlu söz haber veriyor: "Bir kavmin Allah hayrını murad ederse.” Buradaki kavim, ulus mânasına değil, topluluk mânasına değil; birtakım insanlar demek, hatta bir kişi demek. "O insanlara Allah misafir gönderir.” O gönderilen Allah'ın...

MAKALEYİ OKU
02
Mayıs 2021
Hak Söz

Bir kavim, bir topluluk nasıl hayra erer? Peygamber Efendimiz bir rivayete göre diyor ki; "Allah bir kavmin hayrını murat etti mi, bir topluluğun, bir milletin, bir kavmin hayrını istedi mi; 'din âlimlerini, dini derinlemesine ve doğru olarak,...

MAKALEYİ OKU

banner107

banner157