banner129
30
Kas 2020
Vakar

Vakar; ağırbaşlılık, temkinli olma, izzeti, haysiyeti ve şerefi koruma anlamlarına gelir. Yumuşak huyluluk ve azamet de ifade eden vakar, hafifliğin zıddıdır. Kibir ne kadar kötü ise vakar da o kadar değerlidir. Ancak vakarlı olmak, asık...

MAKALEYİ OKU
23
Kas 2020
Yunus ve Yavuz

'Bir yanımız Yavuz'dur bizim, bir yanımız Yunus” der rahmetli Ozan… Yunus Emre çok gezmiş. Gezdim Urum ile Şam'ı. Yukarı illeri kamu. Çok aradım bulamadım. Şöyle garip bencileyin. "Benim gibi zavallısını, miskinini, garibanını...

MAKALEYİ OKU
17
Kas 2020
Kadir Kıymet Bilmek

Modern dünyanın asıl yoksulluğu, kadir kıymet bilen insanların azlığıdır.   Hak ettiği değeri vermek, takdir etmek, kıymet bilmek aslında olması gerekendir. Toplumun değer yargılarıyla ölçülünce hemen şu soru akla geliyor. Değer...

MAKALEYİ OKU
09
Kas 2020
Azimli Olmak

İlahi buyruk; azim sahibi olmayı methediyor ve bizi azimli olmaya kuvvetle teşvik ediyor. Bu elektriği bulan, "Edison" denilen kişi elektriği buluncaya kadar binlerce deney yapmış, bu sonuca öyle ulaşmıştır. Binlerce! Osmanlı şairlerinden birisi...

MAKALEYİ OKU

banner107