banner129
21
Şub 2021
Şüpheden Hakikate

Dünyaya geldik, bu yaşa kadar yaş yaşadık, tecrübe kazandık. Dünyayı kendi penceremizden gördüğümüz kadarıyla tanıdık. Ama Allah bize öbür insanların pek çoğunda bulunmayan bazı nimetler bahşetti, bazı imkânlar ihsan etti. Onun için...

MAKALEYİ OKU
15
Şub 2021
İyilik Peşinde

Ahiret inancı sağlam olup, dünya hayatının süsüne aldanmayan, iyilik peşinde koşanlar ile alay edenler her zaman olmuştur... Yere düşmekle cevher, sâkıt olmaz kadr-ü kıymetten. Yâni cevher, mücevher, zümrüt, elmas, yakut yere düşünce...

MAKALEYİ OKU
08
Şub 2021
Dünya Hayatı

Kutsal kitabımızdan bir ayet beni çok düşündürmüştü. 'Dünya hayatı, yâni şu anda içinde yaşadığımız yaşam, ahirete inancı olmayanlar için süslenildi, süslü püslü gösterildi, zinetlendirildi ve gözlerine, gönüllerine hoş...

MAKALEYİ OKU
31
Oca 2021
Sulh İyidir

Siz bir yenilik getirdiğiniz zaman, güzellik getirdiğiniz zaman; "Ooo, bu çok güzelmiş!" diye herkes kabul etmiyor; eski düzenin taraftarları olan hakîkî gericiler, yâni tutucu kimseler, mevcut putperest düzeni devam ettirmek istiyorlar. Neden?.....

MAKALEYİ OKU
24
Oca 2021
Faydalı İlim

Eğitim şart deriz de; ilme, ilim adamına ne kadar değer veririz... Şov dünyasının sahte yüzlerinden, topçulardan popçulardan bile geçtim de, sadece dünya malı mevkii var diye kulların önlerinde eğilip alçalmaya ne demeli bilmem... 'Dünya...

MAKALEYİ OKU
18
Oca 2021
Dünya ve Biz

Köyde benim rahmetli bir amcam vardı. Çok çalışkan, zengin bir insandı. Daima çalışırdı. Çok babayiğitti, çok dürüsttü. Üç beş kişiye bedel kuvveti vardı. İçki sigara kullanmazdı. Böyle meziyetleri olan bir kimseydi. Onun tarlasının...

MAKALEYİ OKU
11
Oca 2021
Tasavvuf Düşüncesi 2

Elmanın dışı ve içi olduğu gibi, dinin de bir zâhirî, bir de bâtınî yani iç yapısı vardır. Din kitaplarının bir kısmı şekilcidir. Namazın nasıl kılınacağını, abdestin nasıl alınacağını anlatır. Görünüş itibariyle bunlara...

MAKALEYİ OKU
03
Oca 2021
Tasavvuf Düşüncesi 1

Tasavvuf geleneğinin modern dünyamıza uyarlanması şüphesiz ehlinin işidir. Çağımız bakış açısıyla haddimiz olmayarak, okuduklarımızdan ve dinlediklerimizden bir tarif yapalım. Tasavvuf; dinin özge, farklı bir yaşam şeklidir. Bir dînî...

MAKALEYİ OKU
27
Ara 2020
Medeniyet Anlayışımız

Allah, ilk insan topluluklarından beri her topluma, doğru yolu gösterecek onları dalâletten kurtaracak haberciler, peygamberler, resuller, beşir ve nezirler göndermiştir. Bu mübarek insanlar ana fikir olarak halklarına hep aynı gerçekleri söylemişler,...

MAKALEYİ OKU
21
Ara 2020
Hizmet Anlayışı 2

'İnsanların en hayırlısı başka insanlara en fazla faydası dokunandır” buyruğu yolumuzu aydınlatan bir kandil gibi duruyor. Bu faydanın en fazla olması için ne yapabiliriz? Bilimsel çalışmak her konuda olduğu gibi vazgeçilmez şiarımız...

MAKALEYİ OKU
14
Ara 2020
Hizmet Anlayışı

Rahmetli dedeme göre hizmetin temel şartı ihlâstır. Yapılan hizmetin karşılık beklemeden, ivazsız ve garazsız olması gerekir. Gaye Allah'ın rızasını kazanmaktır. Hatta yapılan hizmetin karşılığı olarak cennet beklemek bile bir...

MAKALEYİ OKU
07
Ara 2020
Garipler

Geçenlerde, yıllar süren bir mücadele sonunda, hatta idam sehpasından geçerek, Tunus Meclis Başkanı olan Şeyh Râşid el-Gannûşî; "Müslümanlık biliyorsunuz garip başladı, garip devam ediyor. Sonunda da garip olacak" diye bir konuşma yapmıştı....

MAKALEYİ OKU
30
Kas 2020
Vakar

Vakar; ağırbaşlılık, temkinli olma, izzeti, haysiyeti ve şerefi koruma anlamlarına gelir. Yumuşak huyluluk ve azamet de ifade eden vakar, hafifliğin zıddıdır. Kibir ne kadar kötü ise vakar da o kadar değerlidir. Ancak vakarlı olmak, asık...

MAKALEYİ OKU
23
Kas 2020
Yunus ve Yavuz

'Bir yanımız Yavuz'dur bizim, bir yanımız Yunus” der rahmetli Ozan… Yunus Emre çok gezmiş. Gezdim Urum ile Şam'ı. Yukarı illeri kamu. Çok aradım bulamadım. Şöyle garip bencileyin. "Benim gibi zavallısını, miskinini, garibanını...

MAKALEYİ OKU
17
Kas 2020
Kadir Kıymet Bilmek

Modern dünyanın asıl yoksulluğu, kadir kıymet bilen insanların azlığıdır.   Hak ettiği değeri vermek, takdir etmek, kıymet bilmek aslında olması gerekendir. Toplumun değer yargılarıyla ölçülünce hemen şu soru akla geliyor. Değer...

MAKALEYİ OKU
09
Kas 2020
Azimli Olmak

İlahi buyruk; azim sahibi olmayı methediyor ve bizi azimli olmaya kuvvetle teşvik ediyor. Bu elektriği bulan, "Edison" denilen kişi elektriği buluncaya kadar binlerce deney yapmış, bu sonuca öyle ulaşmıştır. Binlerce! Osmanlı şairlerinden birisi...

MAKALEYİ OKU

banner107