banner84
07
Haz 2021
Davet

"Herhangi bir çağırıcı ki hidayete davet ediyor." Allah'ın sevdiği güzel bir yola, sevaplı, hidayet damgası taşıyan bir işe… Böyle doğru yol üzerinde yapılan güzel bir fiil, bir hareket, herhangi bir işlem, eylem, tavır… Güzel...

MAKALEYİ OKU
04
Haz 2021
Ne Yapacağız?

Kendimiz iyiliği yaşayacağız, öğrettiklerimiz de yaşayacak. Bu da işin uygulama kısmı. Bir de yaşamayanların topluma zarar vermesini engellememiz lazım. Biz buna medeniyetimizde nehy-i münker diyoruz. Şu güzel şeyi yap. Yapılması için...

MAKALEYİ OKU
24
Mayıs 2021
İyi İnsanlar Ne Yapacak?

İyi olmayan insanları, toplum düzenini bozan insanları, kötü vatandaşları da o kötülükleri yapmalarını engelleyecek şekilde faaliyette bulunacak ve çalışmalar yapacak. Bütün gayretini gösterecek. Bu gayretini göstermediği zaman ceza...

MAKALEYİ OKU
16
Mayıs 2021
Sorumluluk 

Kutlu Peygamber diyor ki: "Herhangi bir kavim ki içinde kötülükler, günahlar, isyanlar icra olunuyor da onlar daha çok olduğu halde, izzetli, kuvvetli oldukları halde, o isyanları durdurmuyorlar, o kötülükleri, günahları engellemiyorlarsa; muhakkak...

MAKALEYİ OKU
10
Mayıs 2021
Misafir

Kutlu söz haber veriyor: "Bir kavmin Allah hayrını murad ederse.” Buradaki kavim, ulus mânasına değil, topluluk mânasına değil; birtakım insanlar demek, hatta bir kişi demek. "O insanlara Allah misafir gönderir.” O gönderilen Allah'ın...

MAKALEYİ OKU
02
Mayıs 2021
Hak Söz

Bir kavim, bir topluluk nasıl hayra erer? Peygamber Efendimiz bir rivayete göre diyor ki; "Allah bir kavmin hayrını murat etti mi, bir topluluğun, bir milletin, bir kavmin hayrını istedi mi; 'din âlimlerini, dini derinlemesine ve doğru olarak,...

MAKALEYİ OKU
25
Nis 2021
Güzel Ahlak

Getirdiği ilahi mesajlara inanmayanların bile kabul ettiği gibi; insanlık tarihini en fazla değiştiren,  Âlemlere Rahmet olarak gönderilen Hz. Muhammed'in ahlâkı bizim için numûne-i imtisâldir. Medeniyetimiz bize 'O ahlâkı elde...

MAKALEYİ OKU
19
Nis 2021
Rahmet Peygamberi

Peygamber Efendimiz savaşlarda bile çok yumuşak davrandı. Hayatı boyunca ömrü savaşla geçti. Hikmet peygamberi, rahmet peygamberi ama aynı zamanda cihat peygamberi. Kâfirlerle, müşriklerle cihatları oldu; yahudilerle, hıristiyanlarla cihatları...

MAKALEYİ OKU
12
Nis 2021
Hakkı Kabul Etmek

Hakkı kabul etmektir hüner... Hakkı kabul etmemek ise kibirdir... "Bir de halka kızmaktır, sevmemektir, buğz etmektir, tepeden bakmaktır."  Kutlu sözlerden alacağımız çok dersler var. Hak söz söylendiği zaman, kimden söylenirse söylensin...

MAKALEYİ OKU
05
Nis 2021
Allah Güzeldir

Kur'ân-ı Kerîm'de de buyuruluyor ki; "Dâru's-selâm olan, selâmet yurdu olan cennetine kullarını Allah davet ediyor, çağırıyor; 'Gelin kullarım, cennetime girin!' diye..." Girmeyen niye girmiyor? Kendi inatçılığından,...

MAKALEYİ OKU
29
Mar 2021
Rahmet Ayına Doğru

Kutlu Peygamber buyuruyor ki; "Hiç şüphe yok ki Allah... "Çok izzet sahibi olan, çok celâl sahibi olan, sonsuz izzet ve celal sâhibi olan, aziz ve celil olan Allah "Merhametlidir." Acıyan, merhamet edendir; rahmeti, merhameti çok olandır. O kadar...

MAKALEYİ OKU
22
Mar 2021
Zamane Müslümanlığı

İslâm'ı, yirmi birinci yüzyılın mantığı ile tartmayın, İslâm'ı Resûlullah'ın anlattığı şekilde tanımaya çalışın! Bugünün yamuk Müslümanları, İslâm'dan kaçmak için hadisi reddediyorlar. Çünkü hadis, İslâm'ı...

MAKALEYİ OKU
14
Mar 2021
Durun Kalabalıklar

'Durun kalabalıklar bu cadde çıkmaz sokak!” diye haykıranlar her devir olmuştur. Bu ilahi sese kulak verenler için bir etki lazım. Bu etkiyi sağlayacak olan yüce insanların hayatını öğrenmek lazım, dünya makamları olanların değil... ...

MAKALEYİ OKU
08
Mar 2021
Bengal Kaplanı

Bir kitapta okumuştum. Bengal kaplanının boyu üç metredir, Allah karşılaştırmasın. Bengal kaplanı uzaktan yavrusuna insanoğlunu göstermiş: "Bak şunu görüyor musun? Bu, dünyanın en korkunç mahlûkudur, aman bundan kendini sakın!" demiş....

MAKALEYİ OKU
01
Mar 2021
Ateizmin Açmazları

Ateizmin çıkmazı hakkında bir kitaba denk gelmiştim... Allah'ı inkâr etmek mümkün değil. Allah inancı soruları cevaplandırıyor, soruları çözüyor. Romanın karmakarışık olan konusunu açıklıyor. Esrarengizliği kaldırıyor, her...

MAKALEYİ OKU
21
Şub 2021
Şüpheden Hakikate

Dünyaya geldik, bu yaşa kadar yaş yaşadık, tecrübe kazandık. Dünyayı kendi penceremizden gördüğümüz kadarıyla tanıdık. Ama Allah bize öbür insanların pek çoğunda bulunmayan bazı nimetler bahşetti, bazı imkânlar ihsan etti. Onun için...

MAKALEYİ OKU
15
Şub 2021
İyilik Peşinde

Ahiret inancı sağlam olup, dünya hayatının süsüne aldanmayan, iyilik peşinde koşanlar ile alay edenler her zaman olmuştur... Yere düşmekle cevher, sâkıt olmaz kadr-ü kıymetten. Yâni cevher, mücevher, zümrüt, elmas, yakut yere düşünce...

MAKALEYİ OKU
08
Şub 2021
Dünya Hayatı

Kutsal kitabımızdan bir ayet beni çok düşündürmüştü. 'Dünya hayatı, yâni şu anda içinde yaşadığımız yaşam, ahirete inancı olmayanlar için süslenildi, süslü püslü gösterildi, zinetlendirildi ve gözlerine, gönüllerine hoş...

MAKALEYİ OKU
31
Oca 2021
Sulh İyidir

Siz bir yenilik getirdiğiniz zaman, güzellik getirdiğiniz zaman; "Ooo, bu çok güzelmiş!" diye herkes kabul etmiyor; eski düzenin taraftarları olan hakîkî gericiler, yâni tutucu kimseler, mevcut putperest düzeni devam ettirmek istiyorlar. Neden?.....

MAKALEYİ OKU
24
Oca 2021
Faydalı İlim

Eğitim şart deriz de; ilme, ilim adamına ne kadar değer veririz... Şov dünyasının sahte yüzlerinden, topçulardan popçulardan bile geçtim de, sadece dünya malı mevkii var diye kulların önlerinde eğilip alçalmaya ne demeli bilmem... 'Dünya...

MAKALEYİ OKU
18
Oca 2021
Dünya ve Biz

Köyde benim rahmetli bir amcam vardı. Çok çalışkan, zengin bir insandı. Daima çalışırdı. Çok babayiğitti, çok dürüsttü. Üç beş kişiye bedel kuvveti vardı. İçki sigara kullanmazdı. Böyle meziyetleri olan bir kimseydi. Onun tarlasının...

MAKALEYİ OKU
11
Oca 2021
Tasavvuf Düşüncesi 2

Elmanın dışı ve içi olduğu gibi, dinin de bir zâhirî, bir de bâtınî yani iç yapısı vardır. Din kitaplarının bir kısmı şekilcidir. Namazın nasıl kılınacağını, abdestin nasıl alınacağını anlatır. Görünüş itibariyle bunlara...

MAKALEYİ OKU
03
Oca 2021
Tasavvuf Düşüncesi 1

Tasavvuf geleneğinin modern dünyamıza uyarlanması şüphesiz ehlinin işidir. Çağımız bakış açısıyla haddimiz olmayarak, okuduklarımızdan ve dinlediklerimizden bir tarif yapalım. Tasavvuf; dinin özge, farklı bir yaşam şeklidir. Bir dînî...

MAKALEYİ OKU
27
Ara 2020
Medeniyet Anlayışımız

Allah, ilk insan topluluklarından beri her topluma, doğru yolu gösterecek onları dalâletten kurtaracak haberciler, peygamberler, resuller, beşir ve nezirler göndermiştir. Bu mübarek insanlar ana fikir olarak halklarına hep aynı gerçekleri söylemişler,...

MAKALEYİ OKU

banner107

banner169