banner84
27
Nis 2018
İman ve Mü'min

Hz. Peygamber (SAV), bir gün ashabı ile otururken beyaz elbise içerisinde bir adam geldi ve Hz. Peygamber'in önüne diz çöküp oturdu. Rasululluh'a: —'İman nedir?” Dedi. Rasulullah: —'İman; Allah'a, meleklerine, kitaplarına,...

MAKALEYİ OKU
06
Nis 2018
Yaşlanmak ve Yaşlılarımız (3)

Yaşlılarımız bizim milli arşivimizdir. Yaşlılarımız toplumumuzun şaşmaz hafızasıdır. Yaşlılarımız hayat tecrübemizin vazgeçilmeyecek en büyük unsurlarıdır. Yaşlılarımız kendi yaşadıklarını gençlere aktaran en büyük tecrübedir....

MAKALEYİ OKU
30
Mar 2018
Yaşlanmak ve yaşlılarımız (2)

Günümüz modern toplumunun aile anlayış tarzı çekirdek ailedir. Çekirdek ailede, aile büyüklerine yer ayrılmaz. Büyük anne ve babaya, hatta anne ve babaya yer verilmez. Günümüz toplumunun vefasızlığının en acı ifadesidir bu. Kendisine...

MAKALEYİ OKU
23
Mar 2018
Yaşlanmak ve yaşlılarımız (1)

Yaşlanmak insan hayatının bir gerçeğidir. Sonradan yaratılan ve süresi belli bir hayat sahibi olan insan, ömür dediğimiz bu süreyi tamamlamak zorundadır. Başlangıcı çocukluk, sonu da yaşlılıktır bu ömrün. Dünyaya gelmek ya da gelmemek...

MAKALEYİ OKU
09
Mar 2018
İnanmak fıtri bir ihtiyaçtır

Allah-Teala insanı inanma ihtiyacı içinde yaratmıştır. Din duygusu insanla birlikte var olagelmiştir. İnsanlık tarihinde inanmayan toplum yoktur. Belki münferit olarak inanmayan insan olmuştur. Ancak, İlahi ya da beşeri bir inancı olmayan toplum...

MAKALEYİ OKU
02
Mar 2018
İnsan ve toplum huzuru

İyi ve kötünün bütün yönleriyle üzerinde birleştiği bir varlıktır insan. İyilik de en uç noktada, kötülük de en uç noktada var insanda. Kur'an-ı Kerim'de böyle ifade ediliyor. İyilerin en iyisi, güzellerin en güzeli insana...

MAKALEYİ OKU
16
Şub 2018
Helal ve Haram

İnsanı yeryüzünün en mükemmel varlığı olarak yaratan Allah-Teâlâ, onu belli ihtiyaçlar içinde var etmiştir. İnsan, yeme, içme, giyinme ve günlük yaşantısını sürdürecek diğer eşyaya ihtiyaç duyar. Allah-Teala, insanın ihtiyaçlarını...

MAKALEYİ OKU
09
Şub 2018
HAZRETİ ALİ (RA)

Hz. Ali (Radıyallahü anh), bundan 1357 yıl önce, miladi 28.01.661 günü şehit edilmişti. Yani 28 Ocak 2018 günü O'nun şehit edilişinin 1357. yıl dönümü idi. Hz. Ali hicretten yirmi yıl önce Mekke'de doğmuştur. Babası Hz. Peygamber'in...

MAKALEYİ OKU
03
Şub 2018
MEHMET ÂKİF ERSOY (6)

Rahmetli Hasan Basri ÇANTAY Akif'in şu özelliklerini anlatıyor: 'Akif Bey, hayatında eğilmedi, gerek istibtad devrinde, gerekse meşrutiyet senelerinde açlığa rıza gösterdi, kimseye eyvallah etmedi.Umumi seferberlik seneleri idi. Akif,...

MAKALEYİ OKU
15
Oca 2018
MEHMET AKİF ERSOY (3)

Mehmet Akif her şeyden önce bir inanç adamı idi. Yani faaliyetlerinin hareket noktası inancı, İslamiyet idi. Hiç şüphesiz bir İslam şairi idi. Bunun sonucu olarak da Türk milletinin dertleri ile ilgilenmiş; şiirlerinde, yazılarında, vaazlarında...

MAKALEYİ OKU
05
Oca 2018
Mehmet Akif Ersoy ( 2 )

Çalışkan, bilgili, bilhassa inandıklarını yaşayan bir insan örneği vermiş olan Mehmet Akif, dinî, millî ve insanî değerlere bakışı ve yaşantısında bu değerlerden en ufak bir sapma göstermeden sürdürdüğü hayat ı ile abidevî bir...

MAKALEYİ OKU
29
Ara 2017
Mehmet Akif Ersoy

27 ARALIK 2017 İman ve Vatan Şairimiz Mehmet Akif Merhum'un vefat tarihidir. 2011 yılı devletimizce ' Mehmet Akif Yılı” olarak ilan edilmişti. Bu çerçevede bir takım programlarla yad edildi. Cenab-ı Hakk kendisine rahmet eylesin, mekanı...

MAKALEYİ OKU
22
Ara 2017
Birlik ve beraberliğin gücü

Asr-ı saadette Peygamber Efendimiz ve ilk müslümanlar, Mekke'de müşriklerin şiddetli eza ve cefalarına, insanlık dışı baskı ve zulümlerine maruz kalıp dinlerinin emirlerini rahatça yerine getiremedikleri, ibadetlerini serbestçe yapamadıkları...

MAKALEYİ OKU
09
Ara 2017
Türk-İslam kültürü ve cami

Peygamber Efendimiz (SAV)'in Mekke'den Medine'ye hicretinde, Medine'de ilk işi mescid inşa etmek olmuştur.Hatta Medine'yi (o günkü adıyla Yesrib) teşrif ettiklerinde henüz devesinden inmeden yapacağı caminin (Mescid-i Nebevi)...

MAKALEYİ OKU
14
Tem 2016
Hırs ya da pişmanlık

Bir gün Abbasi halifelerinden Harun Reşit, devrin ünlü velilerinden Behlül Dana'ya: -'Behlül sana bir sorum var, dikkatle dinle ve cevap ver! Yeraltında, yer üstünde ve göklerde en çok olan nedir? Her halde yeraltında ölüler, yer üstünde...

MAKALEYİ OKU
03
Tem 2016
Ramazan Bayramı

Evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu kurtuluş olan Ramazan ayına veda ediyoruz. Birçok sevinci yaşadığımız bu mübarek ay, sağ olana bütün bereketiyle tekrar gelecek. Bir ay süreyle mutluluklar yaşadık. İftar sevincini taddık. İftar sofralarında...

MAKALEYİ OKU
23
Haz 2016
Nefsi arındırmak (3)

Peygamber (SAV) Efendimiz Şöyle dua ederdi: ”Ey Allah'ım! Senin rahmetini umuyorum; beni göz açıp kapayıncaya kadar (da olsa) nefsimle baş başa bırakma. Halimi tümüyle düzelt, senden başka ilah yoktur” (Ebu Davut, Edep,110). Bizim kötülüğe...

MAKALEYİ OKU
16
Haz 2016
Nefsi arındırmak (II)

Allah (c.c.) ,Kur'an-ı Kerim'de Casiye Suresi 23. ayetinde şöyle buyurur: 'Tanrısını arzusundan ibaret kılan, Allah'ın -bilgisine rağmen (sapmayı tercih ettiği için)- kendisini saptırdığı, kulağını ve kalbini mühürlediği,...

MAKALEYİ OKU
10
Haz 2016
Nefsi arındırmak (I)

İnsan Maddi ve manevi yönüyle iki kutuplu bir yapıya sahiptir. Maddi yönünü nefis, manevi yönünü de ruh ya da akıl temsil eder. İnsan yeryüzünde Allah'ın muhatap aldığı tek varlıktır. Bu cihetle bakıldığında, akıl ile yaratılışını...

MAKALEYİ OKU
02
Haz 2016
Ramazan ayının fazileti

Cenab-ı Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de ismini zikrettiği tek ay olan Ramazan, bir kez daha kavuşma fırsatını yakaladığımız mübarek bir aydır. Bu ay müslümanların kavuşmayı en çok arzu ettiği bir aydır. Zira bu ay müjdelerle...

MAKALEYİ OKU
25
Tem 2014
RAMAZAN BAYRAMI

Evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu kurtuluş olan Ramazan ayına veda ediyoruz. Birçok sevinci yaşadığımız bu mübarek ay, sağ olana bütün bereketiyle tekrar gelecek. Bir ay süreyle mutluluklar yaşadık. İftar sevincini taddık. İftar sofralarında...

MAKALEYİ OKU
22
Tem 2014
KADİR GECESİ

Evveli Rahmet, ortası mağfiret, sonu da günahlar ve cehennemden kurtuluş olan Rahmet ayı Ramazanı geride bırakmak üzereyiz. Bizim için bir fırsat ayı olan Ramazan geldiğindeki halimizde Ramazan farkındalığı oluşmuş olarak uğurlamamız gerekir....

MAKALEYİ OKU
11
Tem 2014
DİKEN İLE GÜL

Toplumumuzun hayatiyetini sürdürebilmesi, inanç değerlerimize bağlı olarak sağlam dinamikler üzerinde gelişentemel unsurların varlığına bağlıdır. İnanç değerleri, toplumun temel dinamiklerinin başında gelir. Bizim toplumumuzun hayat damarları...

MAKALEYİ OKU
26
Haz 2014
BU RAMAZAN VE HER ZAMAN

Büyüğü olmayan toplumlar, çölde klavuzsuz kalmış kervan gibidir. Yönünü, yolunu deneme yanılma ile bulur. Hadis-i şrifte Rasulüllah Efendimiz: 'Hayır büyüklerinizdedir” buyurur. Toplumun büyükleri toplumun yetişkinleridir. Yani...

MAKALEYİ OKU

banner107