banner84

Sabır ve Şükür

"İman iki kısımdır" der kutlu söz.
Yarı yarıya iki yarımdan meydana gelir, iki yarımdır.
"Yarısı sabırdadır. "Yarısı da şükürdedir."
Bir insanın dünyadaki yaşantısındaki olayları iki grupta toplamak mümkündür. Bir kısmı üzücü olaylardır; tahammül edilmesi, diş sıkılması gereken olaylardır, sabrı gerektiren olaylardır. 
Dünyadaki kaderin cilvelerine sabır. İnsana fakirlik gelir, yorgunluk gelir, hastalık gelir... 
Sabır sabır sabır...

Yarısı da nereden?
Şükür.
Allah nimetler veriyor; yiyecekler, içecekler, sağlık, âfiyet, çoluk çocuk, akraba, eş dost, samimi arkadaşlar veriyor... 
İnsan yeri gelince her birisiyle ayrı mutlu oluyor.
Çok şükür yâ Rabbi! 
Ramazan'da gündüz oruç tutuyorduk, açlığa susuzluğa sabrediyorduk sevap kazanıyorduk; akşam iftar ediyorduk, nimetlere "Elhamdülillah!" diyorduk, dua ediyorduk, şükürden sevap kazanıyorduk. Hayat boyunca da böyle, sadece Ramazan'da değil. Medeniyetimizin hayat nizamı yine dengeli. Mutlu olaylara şükredince sevap kazanırız; sıkıcı, üzücü, baskılı olaylara da tahammül edince, sabredince sevap kazanırız. 

Üzücü olaylar; ölüm, hastalık, dert, sıkıntı, heyecan... 
Allah'ın imtihanı. Peygamberlere de gelmiş. 
Sıkıntılı işler iyi insanlara gelmez diye bir şey yok.
Sabır konuşulunca Eyüp peygamberin kıssalarını duymuşsunuzdur. 
Ne kadar sabretmiş, kaç yıl rahatsız yatmış, neler çekmiş... 
Eyüp Peygamber, Allah’ın sevgili kulu, ne kadar sıkıntı çekmiş.
Hatta ârif kullar, evliyâ, Allah'ın sevgili, mübarek kulları belalardan, musibetlerden sabredince daha çok mükâfat geldiğini bilirler, onlara daha çok sevinirler. Çünkü rahat vakit geçirdiği zaman oradan bir şey yok; ama sıkıntılı vakit geçirip de sabrettiği zaman; 
"Şüphe yok ki Allah sabredenlerle beraberdir"
"Allah sabredenlere mükâfatlarını hesaba sığmayacak kadar çok verecek”… deniyor.
Onun için, erenler ve Allah'ın mübarek kulları, peygamberler çok sabırlar etmişlerdir. 
Nuh’un kavmine sabrı... 
Musa'nın Firavun'un zulmüne sabrı... 
İbrahim’in Nemrud'a karşı, çeşitli zulümlere karşı sabrı... 
İsa'nın ve havârîlerin sabırları... 
Peygamberimizin ve arkadaşlarının çeşitli sabırları...
Ancak hep sabrın sonu selamettir…
…. 
Tabii şükredilecek olaylarla da karşılaşınca bileceğiz ki onları Hak gönderdi, nasip etti; "Çok şükür bu nimetlere yâ Rabbi!" diye içten, cân u gönülden şükran duygusuyla dolacağız. Rabbimiz'e karşı sevgimiz artacak.
Şükredilecek nimetler olduğu zaman bunları kendinden bilip, böbürlenmek, şımarmak hoş görülen bir davranış değil. Dünya nimetlerinin, çoğu insanı da kibire, gurura meyil ettirdiği de bir gerçek… 
Hayatı bir imtihan gibi görüp, kendisine verilen nimetlerin imtihan vesilesi olduğunu bilmek kişiyi şükre ve iyiliğe yöneltir.

Kader konusunda inançlı toplumların yanlış algısı, sabır konusunda da görülür. Kadercilik ile kadere inanmak arasındaki ince çizgi, sabır ile tahammül arasında da vardır. Sabretmek; olan biteni, kadere inanmak gibi kabul etmektir. Tahammül ise kabullenemeyip hükme teslim olmamaktır. Tahammül çoğu zaman yıpratıcı ve zorlu bir süreçtir. İç huzuruna engeldir. Sabır ise ruhun dengesini bozmayan iç huzuruna engel olmayan bir teslimiyeti gerektirir.

Nefis hep daha fazlasını ister, kendisinden daha iyi durumda olanları görür. Şükür edilmesine engel olan bu hırs, insana birçok nimet içindeyken bile azabı yaşatabilir. Nefsin bu iç sesini duyanlar, ruhu ve kalbi canlı olan bahtiyarlar cevap olarak kendisinden daha aşağı durumda olanları görürler. Bu farkındalık insanı iyiliğe götürür. Kötülükten sakınmaya yöneltir.
Şükür sadece dil ile söylemek ve kalben huzurlu olmakla kalmaz, fiiliyata yöneltir. Bu nimetlere sahip olmayanlara merhamet eder, yardım eder. İyi insan yapar. İyi insanların mutluluk kaynağı bir gönle girmek, bir insanın derdiyle ilgilenmek, başkaları için bir fayda üretmektir. Bu bazen bir samimi gülümseme ile olabilir. Susuz bir hayvana bir tas su vermekle de olabilir. Bir fidan dikmekle olabilir. Adres sorana yer göstermekle de olabilir...
Sabır insanı dayanıklı yapar, güçlü yapar olgunlaştırır. Sabırlı insan etrafındaki dönen olayları aklıselim ile görür, duygusal davranmaz, sağduyulu olur, en önemlisi de insan kazandırır... 
Selam olsun sabırlı ve şükürlü canlara…
Muhabbetle…

YORUM EKLE

banner107