banner84

'Konut satışı turizmi etkiliyor'

Turizmci Cengiz Topçu, yurt dışında yaşamak ve geçici de olsa mülk sahibi olmak amacının, turizme etki ettiğini belirtti. Topçu, konut sektörüne şehrin yapısı da dikkate alınarak katkı sağlanması gerektiğini söyledi.

'Konut satışı turizmi etkiliyor'

-Asiye ELİAÇIK

Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) Yönetim Kurulu Üyesi ve Exotic Tour sahibi Cengiz Topçu, her geçen gün gelişen ve değişen bir dünyada insanların çeşitli nedenlerle konut edinme talebinin ortaya çıktığını ifade etti.

'KONUT EDİNME TALEPLERİ ARTTI'

Topçu, “Dünyanın hem teknolojik altyapılarının giderek gelişmesi hem de ulaşımda meydana gelen pozitif gelişmeler sonucunda giderek küçülmesi turist hareketlenmelerine bir olguyu daha bünyesine katmıştır. Bu da çeşitli sebeplerle yurt dışında yaşamak veya geçici yerleşmek amacıyla konut edinme talebidir. Bu insanların hem yatırım için elverişli hem de daha rahat bir yaşam olanağı sunan yerlere karşı ilgisini arttırmıştır ve yaygınlaşma eğilimi göstermektedir. Özellikle Akdeniz bölgesinde konuya baktığımızda sektörde rakip olarak kabul ettiğimiz ülkelerde bu hareketlerin artması diğer Akdeniz ülkelerine karşı ilgiyi de canlandırmış ve 2000’li yılların başında Türkiye de bu pazarın içine dahil olmaya başlamıştır” dedi.

'ARTIŞ DEVAM EDİYOR'

2019 yılı satış rakamlarına bakıldığında artışın devam ettiğini söyleyen Topçu, “Konunun tarihi sürecine baktığımızda sosyal ve kültürel anlamda da gittikleri yerlerde değişikliklere sebep olması bu konuya tepki veren bir topluluğunda ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Her hâlükârda ülkemizde gelişim gösteren bu sektör turizm hareketlerine de olumlu etki etmiştir. Doğrudan döviz girdisi demek olan ve istihdam anlamında lokomotif sektörlerden olan inşaat sektörüne de katkı sunması bizim gibi gelişmekte olan ülkelerin hükümetlerin de dikkatini çekmiş ve konut alanlara bir takım avantajlar sunmasına sebep olmuştur. Kısa zamanda fiyatlarında diğer rakip ülkelere oranla cazip olması sektörün kısa zamanda ivme kazanmasına sebep olmuştur. Son yıllarda yaşanan krizlerde bir azalma gözükse de 2019 rakamları yavaşta olsa artış trendinin devem ettiğini göstermektedir. Özellikle Arap ve Rusça konuşan ülkelerin talepleri ön sıralardaki yerlerini korumakta olup Alanya özelinde İskandinav varlığının çok olması Gazipaşa havalimanına bu ülkelerden yaz kış direkt tarifeli uçaklar konmasına katkı sunmuştur” diye konuştu.

'HAKSIZ REKABET ORTAYA ÇIKABİLİR'

Konut sahiplerinin yanı sıra kullanıcıların da sorumlulukların yerine getirmesi gerektiğini aktaran Topçu, “Bu konutların turizme katkısı ilk başta konaklama gün ortalamasının diğer konaklama tesislerine oranla fazla olmasıdır. Ayrıca bu konaklamaları yapanların sunduğu katma değerin de fazla olduğunu söyleyebiliriz. Burada belki altı çizilmesi gereken husus özellikle konut sahipleri dışında bu kullanıcıların mali yönden ortaya çıkan sorumluluklarının ne kadar yerine getirilip getirmediğidir. Aksi takdirde diğer konaklama sektörü ile haksız bir rekabet ortaya çıkacak ve günün sonunda haksız bir kazancın oluşacağı açıktır. Bununla ilgili çalışmalar son yıllarda yapılmakta olup bunun önüne geçilmeye çalışılmaktadır. Özellikle Turizm güzergahlarında gelişen bu sektör bu anlamıyla konaklama sektörüne rakip olma durumundadır” dedi.

'YEREL HALK ALIM VE KİRALAMADA ZORLANABİLİR'

Konunun yerel halka da etki edeceğine dikkat çeken Topçu, “Bir başka öne çıkan konuda yabancıların talebi nedeniyle yöredeki konut fiyatlarının yükselmesi bunun da yabancılara göre ekonomik durumu daha alt seviyelerde olan yerel halkın gerek konut edinme gerekse kiralamada artan fiyatlar karşısında zorlanacağıdır. Hem sosyal ve kültürel hem de ekonomik anlamda yerel halkın konuya tereddütle yaklaşması kaçınılmaz olacaktır” ifadelerini kullandı. 

'ALANYA HER ZAMAN TERCİH EDİLİYOR'

Konut sektörünün kontrollü bir biçimde büyümesine destek olunması gerektiğini ifade eden Topçu, “Sonuç olarak baktığımızda hem yabancı sermayenin ülkeye çekilmesi hem turizm hareketlerine olumlu katkısı hem de izlenen teşvik ve destek politikaları bu sektörün gelişmesine sebep olmuştur. Daha uygun iklim ve ekonomik şartlarda yaşamak isteyen yabancılar bunları bulduğu yerlere yönelmekte ve gittikleri yerlere katkı sunmaktadırlar. Türkiye özelinde Alanya yaşanılan olumsuzluklarda zaman zaman azalan bir ivme yaşasa da her zaman tercih edilen destinasyon olmuştur. Bir takım tereddütler olsa da bölge bu konuya olumlu yaklaşmaktadır.  Burada yerel anlamda yapılması gereken yapılaşmanın genel şehir dokusu göz önüne alınarak yapılması ve destinasyona pozitif etkisi olacak bu sektörün kontrollü büyümesine katkı sunmasıdır” şeklinde konuştu.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner107