banner165

Türk hakimiyetiyle birlikte osmanlı dönemi Alanya'sında eğitim (3)

Alaiye beyliği son beyi Lütfi bey zamanında ,Osmanlı devleti hükümdarı Fatih Sultan Mehmet Alaiye’yi Karamanoğullarının arka bahçesi olması nedeniyle kendisine bağlayıp ,Karaman beyliğinin elini ayağını kesmek istemişti.Hakikaten Avşar hanedanı olan Karamanoğulları ‘nın etkisi o denli büyüktü ki bu sahil bölgesinde ,Alanya açıklarındaki bütün Akdeniz’e bile Karaman Denizi denir olmuştu.İstanbul’un fethi öncesi bir deneme olsa da ,adeta Alanya bir rüşvet olarak Karaman hanedanına verilmiş,Karşılığında da kuşatma sırasında Osmanlı’ya saldırmaması murad edilmişti.
Fetih sonrası 1472 senesinde  Osmanlı donanma gücünün kuşatması neticesinde Alanya ,son  Alaiye beyine bazı yerler arpalık olarak verilmek suretiyle  sulh yoluyla Osmanlı hakimiyetine geçmiş oldu.Egemen güç değişinceye kadar da 450 sene Osmanlı siyasi egemenliğinde bir Türk yurdu olarak kaldı.Cumhuriyet Türkiyesiyle beraber modern bir şehir olma yoluna da girmiş oldu.
15. VE 16. YÜZYILDA ALANYA’DA EĞİTİM
ÖRGÜN EĞİTİM.
1-OBA ELVAN BEY MEDRESESİ : Kurulduğu günden itibaren hem Selçuklu ekolü döneminde hem de Osmanlı Devletinin son demlerine kadar eğitim hizmetlerine devam etmiştir.
2-TAŞPAZARI MEDRESESİ: Bugünkü Kuyular önü mevkiine Osmanlı döneminde Taşpazarı mahallesi denirdi. Alaniye’nin ilk Osmanlı beyi Kasapzade Mustafa adında birisi idi.Kendi adına Kuyular önü camiinin yerine 550 sene önce Taşpazarı camiini yaptırtmış idi.Hemen yanında da medresesi var idi.
3-KEMAL KADI MEDRESESİ:  İskele yolu üzerinde kurulmuş bir mederese idi.
 bu yüzyıllarda Alanya’da Osmanlı çapında yetişmiş 35 büyük Alanyalı alim vardı.
DİNİ EĞİTİM:
A-TEKKE VE ZAVİYELER
1-    Oba’da bir Mevlevihane
2-    25 adet zaviye
B-CAMİ VE MESCİDLER
1-Sultan Alaeddin ( Süleymaniye Camii)
2-Kasap Mahmut Camii(Taşpazarı)
3-Oba camii
4-Hacı Halife camii (Mahmutlar)
5-Hacı Veli camii (Demirtaş)
6-Alara camii ( Okurcalar)
7-Mahşaiş camii 
8-Karakadı camii (Bayır köyü)
9-Ali Veli Kazancı camii (Türktaş)
10-Kemal Kadı Mescidi ( Türktaş)
11-Haci Ali Mescidi ( Oba)
12-Yusuf Mescidi ( Türktaş)
13- Işık Ali Mescidi ( Türktaş)


17.YÜZYILDA ALANYA’DA EĞİTİM
ÖRGÜN EĞİTİM:
Örgün eğitim temsilcisi 16. Yy medreseleri de bu yüzyılda faaliyetlerine devam etmiştir.Evliya Çelebi Seyehatnamesine göre Alanya Kalesinin Aşağı Mahallesi’nde  2 medrese,6 Sıbyan Mektebi ve Şıhlar köyünde 1 medrese faaliyet göstermekteydi.
DİNİ EĞİTİM :
 A-CAMİİ VE MESCİDLER
Önceki dönem bilinen  cami ve mescidlere ilaveten aşağıdaki dini eğitim merkezleri Alanyamızda faaliyet göstermiştir.
1-Hacı Mehmet Camii (Çarşı)
2-Hacı Mustafa Paşa Camii( (Kale)
3-Hatip Camii (Mezat Çarşısı)
4-İbrahim Camii ( Hasbahçe)
5-Kılıçarslan Camii ( Mahmut Seydi,Oba Pazarı)
6-Musalla Hacı Ali ( Kale surlarının hemen dışı)
7-Seyyid Hacı Halil Camii (İskele karşısı)
8-Seyyid Hüseyinağa ( Güneylizade)( Oba)
9-Sultan Alaeddin ( Orta Kale)
10-Süleymen Beşe ve Sinan Camii ( Çarşı)
11- Hacı Abdülkadir Camii ( Türbelinas)
12-Hacı Ahmet Camii(Türbelinas)
13- Seyyid Hasan Camii ( Türktaş)
14-Hacı Mustafa Camii (Türbelinas)
15-Hacı Süleyman (Türbelinas)
16-Havva Hatun ( Türktaş)
17-Nmazgah ( Sulucak)
 Hacı Hüseyin Mescidi ( Türktaş) ve 16 adet mescid…
B-TEKKE VE ZAVİYELER:
1-Hacı Baba
2-Hıdırlık ( Hızır İlyas)
3-Kemal Kadı
4-KılıçArslan
5- Sitti Zeynep
6-Seyyid Mahmut
18.YÜZYILDA ALANYA’DA EĞİTİM
ÖRGÜN EĞİTİM:
Hurufat Defterine göre 7 adet medrese eğitim öğretim vermekteydi.
1-Adem Çelebi ( Uç burun)
2-Elvan Bey ( Oba)
3-Hacı Ahmet Ağa (Türbelinas) *Ailenin bugünkü temsilcisi Raşitoğulları
4-Hacı Hasan ( Güneylizade)( Oba) 
5-Kaara Beğ ( Oba)
6-Kemal Kadı ( Taşpazarı )
7-Mustafa Paşa ( Kale)
3 ADET MUALLİMHANE 
1-Hacı Hasan Muallimhanesi
2-Hacı Mehmet Muallimhanesi
3- Sultan Süleyman Muallimhanesi
19.YÜZYILDA ALANYA’DA EĞİTİM
ÖRGÜN EĞİTİM: Bu yüzyıl artık eski usul medrese eğitiminin yanı sıra ,modern tarzda eğitim veren İbtidaiye,Rüştiye gibi eğitim öğretim kurumlarının kurulmuş olmasıdır.17. yüzyılda olduğu gibi bu yüzyılda da medrese eğitimi baskındır.Bu dönem Alanya’da ne yetişir sorusuna yanıt olarak Molla yetişir cevabı pek meşhurdu.Binaenaleyh Alanya’ya Mollalar şehri denirdi.O dönem Alanyası sınırları içindeki Kale,Oba,Akseki,İbradı medreseleri Osmanlı sathında üne sahip medreseler idi.
1-Elhas Medresesi
2-Çemi Medresesi
3- Ahmediye Medresesi
4- Kemal Kadı Medresesi
5- Bala Medresesi
6-Adem Çelebi Medresesi
7- Elvan Bey ( Oba)
8-Hacı Ahmet Ağa (Türbelinas) *Ailenin bugünkü temsilcisi Raşitoğulları
9-Hacı Hasan ( Güneylizade)( Oba) 
10-Karabağ (Kara Beğ )( Oba)
11-Tevfikiye Medresesi
DİNİ EĞİTİM:
A-CAMİLER
Önceki Yüzyıl camilerine ilaveten;
1-Turşucu mahallesi camii
2-Orta Çarşı camii
Haftaya Osmanlı döneminde başlayan ve günümüzde de devam eden batı tarzı modern eğitim kurumlarını işleyelim.
Hoşçakalın,Alanyayla kalın…
 

YORUM EKLE
YORUMLAR
umranakpolat
umranakpolat - 8 ay Önce

Bir Alanyalı olarak geçmişimi bilmiyormuşum. Sayenizde öğreniyoruz.Emeginize sağlık...

Öznur şahin
Öznur şahin - 8 ay Önce

Sizlerin böyle tarihimizi yaşatması , bize böyle aktarmanız gurur verici hocam ( HASAN ÇOLAK ÖĞRENCİNİZ

banner107

banner169